سفارش آنلاین غذا > پیتزا پازل پیتزا پازل درب جنوبی شهربازی - نبش پگاه حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز معمولی اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس چیلی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
پیتزا (بزرگ)
پیتزا مخصوص پازل(بزرگ) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۱۵۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(بزرگ) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله گوساله،پنیر پیتزا ۱۸۹۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(بزرگ) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر ۱۸۹۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(بزرگ) سس مخصوص،فیله گوساله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۸۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(بزرگ) سس مخصوص،کوکتل،کالباس،قارچ،پنیر پیتزا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(بزرگ) سس تند،کالباس،پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۳۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(بزرگ) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۵۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ مخصوص(بزرگ) سس مخصوص، فیله مرغ،گوشت چرخی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۹۶۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص پازل(متوسط) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۱۱۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(متوسط) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله گوساله،پنیر پیتزا ۱۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر ۱۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(متوسط) سس مخصوص،فیله گوساله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) سس مخصوص،کوکتل،کالباس،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰۱۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) سس تند،کالباس،پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ مخصوص(متوسط) سس مخصوص، فیله مرغ،گوشت چرخی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۳۸۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص پازل(مینی) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۸۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(مینی) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله گوساله،پنیر پیتزا ۹۹۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر ۹۹۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(مینی) سس مخصوص،فیله گوساله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۹۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) سس مخصوص،کوکتل،کالباس،قارچ،پنیر پیتزا ٧۱۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس تند،کالباس،پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ٧۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۸۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ مخصوص(مینی) سس مخصوص، فیله مرغ،گوشت چرخی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰٢۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی سرخ شده ٢٧۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با قارچ و پنیر ۵۳۰۰۰ تومان +
سالاد نودل ۳۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی تنوری ۳۵۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
پیتزا غول پازل گوشت فیله،گوشت چرخی،مرغ،هات داگ،ژامبون،پنیر،قارچ ٢٧۱۰۰۰ تومان +
پیتزا سرآشپز ویژه ٢۴۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط ویژه ۱۸۶۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی ویژه ۱۹۶۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ ویژه ٢۶۶۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ ژامبون ۱۰۴۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ مرغ ۱۱۴۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ گوشت ۱٢۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ مخصوص پازل مرغ،گوشت چرخ کرده،قارچ و پنیر ٧٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ مخلوط پازل ژامبون،هات داگ،سس مخصوص،قارچ و پنیر ٧٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ زاپاتا هات داگ،برگر،رست بیف،مرغ،قارچ و پنیر ۱۶۱۰۰۰ تومان +
ساندویچ مکدونالد دو عدد برگر،دو برگ ژامبون گوشت،قارچ و پنیر ۱۵۱۰۰۰ تومان +
ساندویچ همبر دستی ۵٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ بندری ۴۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ ۴٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد ۴۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ ۵٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ همبرگر با قارچ و پنیر ۶٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا ٧٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر ۵٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ چیز برگر زغالی نان گرد ۸٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف ٧٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر ۸٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر ۶٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر ۵۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد ویژه ۶۳۰۰۰ تومان +
چبز برگر ویژه رست بیف،مرغ،برگر،ژامبون،قارچ و پنیر ۱۳٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون تنوری ٧٢۰۰۰ تومان +
چیز برگر مرغ ٧٧۰۰۰ تومان +
همبر بندری ۶۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ ویژه پازل ۱۶۱۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه کوچک(مشکی) ٧۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک (زرد) ٧۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ٧۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۱۳۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی (زرد) ۱۳۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۱۳۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده (مشکی) ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ٢۰۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ٢٧۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱۶۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ۱۳۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان درب جنوبی شهربازی - نبش پگاه
زمان سرویس دهی 12 الی 15:30 و 18 الی 23
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 13000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 13000 الی 15000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
مریم پورسعادت پیتزا مخصوص گرفتم‌خوب بود نسبت به قیمتش👌🏻 1401/08/27
الهه کاویان بنظر من هم قیمتاشون خوبه هم کیفیت غذاهاشون امیدوارم خوب بمونه 1401/08/02
زرقانی ممنون که پنج تومن پول سس گرفتین و سس نذاشتین🙏 1401/05/12
S ساندویچ سرد گرفتیم، کیفیتش متوسط روبه پایین بود. نونش که مونده بود و کیفیت ساندویچ هم واقعا معمولی بود. 1401/05/10
آرش كروجي برای اولین بار پیتزا مخصوص پازل سفارش دادم.اصلا خوب نبود متاسفانه 1401/02/06
معصومه زاهدی پور پیتزا مخصوص عالی بود همبر هم همینطور 1400/12/25
ر.مصلح یه پیتزا دونفره و یه ساندویچ پیتزا گرفتیم پیتزا که کلا سوخته بود. بعدشم مسموم شدیم😐 1400/12/12
ftm پیتزاش خیلی خشک بود 1400/11/21
حسن رحیمی 1400/06/15
نرگس پیتزا خانواده سفارش دادیم ولی اندازه دو نفره بود. حجم مواد به شدت کم بود. ولی حسابی برشته بود 1400/06/01
فرنوش خسروی خواه پیتزا مخلوط افتضاح بود 1400/05/27
ریحانه احمدزاده خیییلی دیر میارین از 45دقه هم گذشت 1400/05/22
آروین طبسی کیفیت پیتزا پایین بود مخصوصا نوع پنیرش همبرگر هم بوی گوشتش افتضاح بود 1400/05/21
علیرضا پیتزای مخصوص سرآشپزش عالی بود بلعکس خلیج 1400/02/26
جلالی کیا بخاطر پیتزاتون مشتری دایمتون بودم ولی ساندویچ فلافل با قارچ و پنیرتون به شدت بد و مونده بود.. فلافل اونقد موادش مونده بود که دچار مسمومیت شدم و دیگه ازتون خرید نمیکنم... متاسفم که با سلامتی مردم توی این شرایط بد کرونایی اینقد راحت بازی میکنید 1400/02/09
S ساندویچ هات داگ خوب بود فقط قارچ وپنیرش مزه سوختگی میداد اماپیتزا گوشت وقارچ واقعاکیفیت قبلو نداشت وبه شدت سوخته وخشک بود. 1400/02/07
فهیمی بدترین ساتدویچ پیتزایی که خوردم 1400/01/13
سرائی پیتزا گوشت و قارچ گرفتم اصلا خوب نبود و روش پر کنجد بود ک من دوست نداشتم اصلا خمیرش خوب نبود اصلا راضی نبودم 1399/12/12
ماندانا کرمانیان پیتزاش عالیه و قیمت مناسب 😍 1399/12/05
S پیتزاگوشت وقارچ عالی👌 1399/09/26
علیرضا لعل یکی از افتضاح تربن ساندویچ های هات داگی که سفارش دادم و برام اوردن !حدوده دو سومش سهمه سطل زباله شد 1399/02/28
رحیمی کیفیت عالی ،حتما چیزدیگری رو امتحان کنيد 1398/11/15
جلالی کیا 1398/11/09
علی حسن آبادی پیتزاهاش نه ولی سادویچاش مخصوصا هات داگ قارچو پنیر یا همبر قارچو پنیرش عالیه👌🏻 1398/05/30
مسعود خشاوه ازین بدتر ندیده بودم... سیب زمینی پنیریو توی فویل پیچیده بودن همش چسبیده بود ب فویل... حیف پول 1398/03/13
محمد امین ایزی بسیار عالی خوش مزه مخصوصا زاپاتاش 1398/03/02
آزاده حسن نژاد پیتزاش افتضاحه. اصلا نمی ارزه سوخته بود و داغون 1398/01/11
مهدی تاج سلام پیتزا مخلوطش بسیار عالیه 1398/01/10
هادی صفوی خواهشان رو پیتزا روغن نریز 😂 1397/10/05
الناز سیب زمینی با قارچ و پنیرش عالی بود... 1397/09/19
صارم 3تا پيتزاشو تست كرديم متاسفانه اصلا رضايت بخش نبوده و خوب نيست ولي دوستان از ساندويچش راضي بودن... 1397/03/27
مهدی بابایی بهترین ساندویچ های شهر با کیفیت بالا وپولی که میگیره حلاله چون پر ملاته 1397/03/15
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق