سفارش آنلاین غذا > رستوران تاج طلائی توحید شهر رستوران تاج طلائی توحید شهر توحید شهر - بلوک 6 - رو به روی مولوی 2 حداقل سفارش : 60000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص ویژه تاج(خانواده) گوشت چرخی،گوشت اسلایس شده،کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۴۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(خانواده) گوشت اسلایس شده،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۴۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(خانواده) گوشت چرخی،کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۳۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) کوکتل،کالباس خشک 70%،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) ژامبون پپرونی،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۳٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن(خانواده) فیله مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۴۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مکزیکی(خانواده) ژامبون پپرونی،گوشت اسلایس شده،فلفل دلمه،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۴۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسوی(خانواده) فیله مرغ،گوشت اسلایس شده،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۵۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(خانواده) گوشت چرخی،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۴۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص ویژه تاج(متوسط) گوشت چرخی،گوشت اسلایس شده،کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(متوسط) گوشت اسلایس شده،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(متوسط) گوشت چرخی،کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) کوکتل،کالباس خشک 70%،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) ژامبون پپرونی،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۱۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن(متوسط) فیله مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مکزیکی(متوسط) ژامبون پپرونی،گوشت اسلایس شده،فلفل دلمه،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسوی(متوسط) فیله مرغ،گوشت اسلایس شده،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) گوشت چرخی،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سالاد نودل ۴۵۰۰۰ تومان +
نان سیر ۸۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ۸۰۰۰۰ تومان +
سالاد فصل ٢۰۰۰۰ تومان +
ماست ساده ۶۰۰۰ تومان +
ماست موسیر ۱٢۰۰۰ تومان +
ماست و خیار ٢۵۰۰۰ تومان +
زیتون پرورده ٢۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی کراکف فقط از ساعت 19 به بعد ۱٢۰۰۰۰ تومان +
سوخاری
فیله سوخاری فقط از ساعت 19 به بعد ۱۵۵۰۰۰ تومان +
فیله سوخاری اسپایسی فقط از ساعت 19 به بعد ۱۵۵۰۰۰ تومان +
غذای سنتی(بدون برنج)
شیشلیک(بدون برنج) ۶۳۰۰۰۰ تومان +
ماهیچه(بدون برنج) 600 گرم ۵۹۰۰۰۰ تومان +
گوشت(بدون برنج) 450 گرم ۴۵۰۰۰۰ تومان +
برگ(بدون برنج) 250 گرم ٢۸۰۰۰۰ تومان +
سلطانی(بدون برنج) 170 گرم برگ،108 گرم کوبیده ٢۸۰۰۰۰ تومان +
بختیاری(بدون برنج) ٢٢۰۰۰۰ تومان +
کباب لقمه(بدون برنج) 280 گرم ٢۰۰۰۰۰ تومان +
کباب لقمه نگینی(بدون برنج) 350 گرم ٢۴۰۰۰۰ تومان +
کباب کوبیده(سیخی) 108 گرم،نان همراه کوبیده نمی باشد ۵۵۰۰۰ تومان +
گوجه(سیخی) 3 عدد کامل ۱۰۰۰۰ تومان +
جوجه بدون استخوان(بدون برنج) 270 گرم ۱٢۵۰۰۰ تومان +
اکبر جوجه(بدون برنج) 600 گرم ۱۴۵۰۰۰ تومان +
پاچین(بدون برنج) 500 گرم ۱۳۵۰۰۰ تومان +
میکس(بدون برنج) 108 گرم کوبیده + 170 گرم جوجه ۱۴۰۰۰۰ تومان +
ماهی قزل آلا(بدون برنج) ٢۴۰۰۰۰ تومان +
جوجه حلزونی(بدون برنج) ۱۴۰۰۰۰ تومان +
قرمه گوسفندی(بدون برنج) ۴۱۰۰۰۰ تومان +
خورشت قرمه سبزی(بدون برنج) ۱٢۵۰۰۰ تومان +
خورشت قیمه(بدون برنج) ۱٢۵۰۰۰ تومان +
مرغ(بدون برنج) ۱٢۵۰۰۰ تومان +
غذای سنتی(برنج ایرانی)
چلو شیشلیک ۶۸۰۰۰۰ تومان +
چلو ماهیچه 600 گرم ۶۴۰۰۰۰ تومان +
چلو گوشت 450 گرم ۵۰۰۰۰۰ تومان +
چلو برگ 250 گرم ۳۳۰۰۰۰ تومان +
چلو سلطانی 170 گرم برگ،108 گرم کوبیده ۳۳۰۰۰۰ تومان +
چلو بختیاری ٢٧۰۰۰۰ تومان +
چلو کباب لقمه 280 گرم ٢۵۰۰۰۰ تومان +
چلو کباب لقمه نگینی 350 گرم ٢۹۰۰۰۰ تومان +
چلو کباب کوبیده دو سیخ 108 گرمی ۱٧۵۰۰۰ تومان +
چلو جوجه بدون استخوان 270 گرم ۱٧۵۰۰۰ تومان +
چلو اکبر جوجه 600 گرم ۱۹۵۰۰۰ تومان +
چلو پاچین 500 گرم ۱۸۵۰۰۰ تومان +
چلو میکس 108 گرم کوبیده + 170 گرم جوجه ۱۹۰۰۰۰ تومان +
چلو ماهی قزل آلا ٢۹۰۰۰۰ تومان +
زرشک پلو با مرغ ۱٧۵۰۰۰ تومان +
چلو جوجه حلزونی ۱۹۰۰۰۰ تومان +
چلو چنجه ۳۳۰۰۰۰ تومان +
چلو قرمه گوسفندی ۴۶۰۰۰۰ تومان +
استانبولی با گوشت ٢٧۰۰۰۰ تومان +
استانبولی ساده ۸۵۰۰۰ تومان +
باقالی پلو با گوشت ٢٧۰۰۰۰ تومان +
باقالی پلو ساده ۸۵۰۰۰ تومان +
چلو خورشت قرمه سبزی ۱٧۵۰۰۰ تومان +
چلو خورشت قیمه ۱٧۵۰۰۰ تومان +
شوید پلو با ماهی ۳۰۰۰۰۰ تومان +
برنج ساده(پرسی) ۵۰۰۰۰ تومان +
شوید پلو(پرسی) ۸۵۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه قوطی(مشکی) ٢۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ٢۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ٢۴۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ٢۵۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ۳۳۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۳۳۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۳۳۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۳۰۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۳۶۵۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود رستوران و کترینگ
آدرس رستوان توحید شهر - بلوک 6 - رو به روی مولوی 2
زمان سرویس دهی 12 -15:30 و 19 - 23
حد اقل سفارش 60000 تومان
هزینه ارسال 20000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهرک بین 20000 الی 25000 تومان - برای داخل شهر سبزوار پبک نداریم
مریم علی ابادی غذاهاش بی کیفیت وبسباربدمزه شده است لطفارسیدگی کنید🙏 1402/12/13
ایدا پایدار من امروز سفارش دادم برای اولین بار ازین رستوران واقعا باکیفیت بود خوشم اومد😍 1402/07/13
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق