سفارش آنلاین غذا > رستوران فست فود عمو ناصر رستوران فست فود عمو ناصر میدان سه گوش - داخل پارک - پلاک 2 حداقل سفارش : 50000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
استیک
برگر
ناصر برگر 200 گرم برگر گوشت گوساله،گوشت رست شده،دورچین فصلی،سس مخصوص،پیاز کاراملی ٢٢۰۰۰۰ تومان +
دوبل برگر 2 عدد برگر 200 گرمی گوشت گوساله،سس مخصوص،پنیر گودا،دورچین فصلی ٢۵۰۰۰۰ تومان +
ماشروم برگر 200 گرم برگر گوشت گوساله،قارچ،دورچین فصلی ۱۹۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر 200 گرم برگر گوشت گوساله،سس مخصوص،پنیر گودا،دورچین فصلی ۱۹۰۰۰۰ تومان +
رویال برگر 200 گرم برگر گوشت گوساله،ژامبون گوشت،سس مخصوص،پنیر گودا،دورچین فصلی ۱۸۰۰۰۰ تومان +
زغالی برگر 200 گرم برگر گوشت گوساله،سس مخصوص،دورچین فصلی ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پاستا
پاستا چیکن آلفردو دو نفره فیله مرغ،قارچ،کره،سس آلفردو،پنه ۱٧۴۰۰۰ تومان +
پاستا بیف آلفردو تک نفره گوشت گوساله،قارچ،سس آلفردو،پنه ۱۱۵۰۰۰ تومان +
پاستا بیف آلفردو دو نفره گوشت گوساله،قارچ،سس آلفردو،پنه ۱۹۴۰۰۰ تومان +
پیتزا (دونفره)
پیتزا رست بیف(دو نفره) گوشت گوساله رست شده،سس مخصوص،قارچ اسلایسی،فلفل دلمه نگینی،پنیر موزارلا ٢۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(دو نفره) میکس ژامبون گوشت و مرغ،هات داگ،سس مخصوص،قارچ اسلایسی،فلفل دلمه نگینی ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(دو نفره) گوشت گوساله چرخ شده،سس مخصوص،قارچ اسلایسی،فلفل دلمه نگینی ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(دو نفره) کالباس پپرونی،سس مخصوص،پنیر موزارلا،قارچ اسلایسی،فلفل دلمه نگینی،فلفل هالوپینو ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (یک نفره)
پیتزا رست بیف(یک نفره) گوشت گوساله رست شده،سس مخصوص،قارچ اسلایسی،فلفل دلمه نگینی،پنیر موزارلا ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(یک نفره) میکس ژامبون گوشت و مرغ،هات داگ،سس مخصوص،قارچ اسلایسی،فلفل دلمه نگینی ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(یک نفره) گوشت گوساله چرخ شده،سس مخصوص،قارچ اسلایسی،فلفل دلمه نگینی ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(یک نفره) کالباس پپرونی،سس مخصوص،پنیر موزارلا،قارچ اسلایسی،فلفل دلمه نگینی،فلفل هالوپینو ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
زیتون شور ٢۰۰۰۰ تومان +
زیتون پرورده ۳۵۰۰۰ تومان +
ماست موسیر ۱۳۰۰۰ تومان +
ماست ساده ٧۰۰۰ تومان +
سالاد فصل ٢۵۰۰۰ تومان +
سالاد شیرازی ٢۰۰۰۰ تومان +
سالاد سزار فیله مرغ سوخاری،گوجه گیلاسی،نان تست مزه دار شده،پنیر پارمیسان،کاهو ۱٢۰۰۰۰ تومان +
هات سیب سیب زمینی سرخ شده،هات داگ اسلایسی،سس قارچ ۱۰۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی سیب زمینی سرخ شده،ادویه مخصوص ٧۳۰۰۰ تومان +
سرآشپز
کاسه کباب 100 گرم چنجه،110 گرم کباب،150 گرم جوجه،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۳۱۰۰۰۰ تومان +
غذای سنتی(بدون برنج)
برگ گوسفندی(بدون برنج) 220 گرم ۴۰۵۰۰۰ تومان +
سلطانی(بدون برنج) 110 گرم کوبیده،220 گرم برگ گوساله ۳۴۰۰۰۰ تومان +
کباب سلطانی ممتاز(بدون برنج) 110 گرم کوبیده،220 گرم برگ گوسفندی ۴٧۰۰۰۰ تومان +
کباب برگ گوساله(بدون برنج) 220 گرم ٢٧۵۰۰۰ تومان +
کباب بختیاری(بدون برنج) 150 گرم جوجه،100 گرم برگ ٢۳۰۰۰۰ تومان +
جوجه کباب فیله(بدون برنج) 250 گرم ۱٢۵۰۰۰ تومان +
کباب وزیری(بدون برنج) 250 گرم جوجه،110 گرم کوبیده ٢۰۰۰۰۰ تومان +
کباب لقمه(بدون برنج) 220 گرم ۱۵۵۰۰۰ تومان +
کباب لقمه نگینی(بدون برنج) 240 گرم کوبیده،50 گرم جوجه ۱٧۵۰۰۰ تومان +
کباب میکس(بدون برنج) 150 گرم جوجه،110 گرم کوبیده ۱۵۰۰۰۰ تومان +
کباب کوبیده(سیخی) 110 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۶۵۰۰۰ تومان +
گوجه(سیخی) ۶۰۰۰ تومان +
گوشت گوسفندی(بدون برنج) 400 گرم ۵۰۵۰۰۰ تومان +
اکبر جوجه(بدون برنج) 550 گرم ۱۵۰۰۰۰ تومان +
ماهی کبابی(بدون برنج) 400 گرم ٢۴۵۰۰۰ تومان +
ماهی سرخ شده(بدون برنج) 350 گرم ٢۳۵۰۰۰ تومان +
مرغ خورشتی(بدون برنج) 400 گرم ۱٢۵۰۰۰ تومان +
خورشت فسنجان(بدون برنج) ۱۸۵۰۰۰ تومان +
خورشت قرمه سبزی(بدون برنج) ۱۵۵۰۰۰ تومان +
خورشت قیمه(بدون برنج) ۱۵۵۰۰۰ تومان +
چنجه گوساله(بدون برنج) 200 گرم ٢۵۵۰۰۰ تومان +
غذای سنتی(برنج ایرانی)
چلو برگ گوسفندی 220 گرم ۴۵۵۰۰۰ تومان +
چلو کباب سلطانی 110 گرم کوبیده،220 گرم برگ گوساله ۳۹۰۰۰۰ تومان +
چلو کباب سلطانی ممتاز 110 گرم کوبیده،220 گرم برگ گوسفندی ۵۵۵۰۰۰ تومان +
چلو کباب برگ گوساله 220 گرم ۳٢۵۰۰۰ تومان +
چلو کباب بختیاری 150 گرم جوجه،100 گرم برگ گوساله ٢۸۰۰۰۰ تومان +
چلو جوجه کباب فیله 250 گرم ۱۸۰۰۰۰ تومان +
چلو کباب وزیری 250 گرم جوجه،110 گرم کوبیده ٢۵۰۰۰۰ تومان +
چلو کباب لقمه 220 گرم ٢۰۵۰۰۰ تومان +
چلو کباب لقمه نگینی 240 گرم کوبیده،50 گرم جوجه ٢٢۵۰۰۰ تومان +
چلو کباب میکس 150 گرم جوجه،110 گرم کوبیده ٢۰۰۰۰۰ تومان +
چلو کباب کوبیده دو سیخ 110 گرمی ۱۸۵۰۰۰ تومان +
چلو گوشت گوسفندی 400 گرم ۵۵۵۰۰۰ تومان +
چلو اکبر جوجه 550 گرم ٢۰۰۰۰۰ تومان +
چلو ماهی کبابی 400 گرم ٢۹۵۰۰۰ تومان +
چلو ماهی سرخ شده 350 گرم ٢۸۵۰۰۰ تومان +
زرشک پلو با مرغ خورشتی 400 گرم ۱٧۵۰۰۰ تومان +
چلو خورشت فسنجان ٢۳۵۰۰۰ تومان +
چلو خورشت قرمه سبزی ٢۰۵۰۰۰ تومان +
چلو خورشت قیمه ٢۰۵۰۰۰ تومان +
برنج ساده پرسی ۵۰۰۰۰ تومان +
چلو چنجه گوساله 200 گرم ۳۰۵۰۰۰ تومان +
نان
نان هر عدد ٢۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه قوطی مشکی ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی زرد ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی سفید ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه شیشه ای مشکی ۱۶۰۰۰ تومان +
نوشابه شیشه ای زرد ۱۶۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده مشکی ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده زرد ۳۰۰۰۰ تومان +
آب معدنی کوچک ۶۰۰۰ تومان +
آب معدنی بزرگ ۱٢۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود رستوران و کترینگ
آدرس رستوان میدان سه گوش - داخل پارک - پلاک 2
زمان سرویس دهی 12:30 - 16 و 19- 23:30
حد اقل سفارش 50000 تومان
هزینه ارسال 23000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 23000 الی 35000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق