سفارش آنلاین غذا > فست فود سلطان فست فود سلطان بین دانشگاه 20 و 22 حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز شیرین اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
برگر
چیز برگر با قارچ معمولی یک عدد برگر شرکتی،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم، نان گرد(درصورت اتمام 3 عدد نان ساندویچی) ٧۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر دوبل معمولی دو عدد برگر شرکتی،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم، نان گرد (درصورت اتمام 3 عدد نان ساندویچی) ۸۵۰۰۰ تومان +
رویال برگر معمولی یک عدد برگر شرکتی،دو ورق کالیاس خشک،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم، نان گرد (درصورت اتمام 3 عدد نان ساندویچی) ۸۰۰۰۰ تومان +
برگر ویژه سطان
چیلی برگر یک عدد برگر 100%، قارچ، پنیر پیتزا، کالباس پپرونی، کلم، گوجه، خیار شور، نان گرد (درصورت اتمام 3 عدد نان ساندویچی) ۱۳۰۰۰۰ تومان +
چیکن برگر فیله مرغ گریل شده،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،نان (در صورت موجود بودن نان گرد و یا 3 عدد نان ساندویچی) ۱٢۰۰۰۰ تومان +
سلطان برگر 120 گرم برگر ذغالی 100%، یک عدد فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، یک ورق ژامبون گوشت 70%،نان (در صورت موجود بودن نان گرد و یا 3 عدد نان ساندویچی) ۱٧۰۰۰۰ تومان +
ماشروم برگر 120 گرم برگر زغالی 100%، قارچ، گوجه، خیارشور، کلم،نان (در صورت موجود بودن نان گرد و یا 3 عدد نان ساندویچی) ۱٢۰۰۰۰ تومان +
برگر جوسی لوسی 240 گرم برگر ذغالی 100 % با مغز، پنیر پیتزا، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کلم، نان (در صورت موجود بودن نان گرد در غیر این صورت 3 عدد نان ساندویچی) ۱٧۰۰۰۰ تومان +
برگر مک دونالد 120 گرم برگر زغالی100%، دو ورق ژامبون گوشت 70%، دو عدد پنیر ورقه ای گودا، گوجه، خیارشور، کلم، نان (در صورت موجود بودن نان گرد در غیر این صورت 3 عدد نان ساندویچی) ۱۵۰۰۰۰ تومان +
دبل وپر دو عدد برگر ذغالی 100%، قارچ، پنیر، نان (در صورت موجود بودن نان گرد و یا 3 عدد نان ساندویچی) ۱٧۰۰۰۰ تومان +
رویال برگر زغالی 120 گرم برگر ذغالی 100%، دو ورق کالباس خشک، قارچ، پنیر،نان (در صورت موجود بودن نان گرد و یا 3 عدد نان ساندویچی) ۱۳۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ زغالی 120 گرم برگر ذغالی 100%، قارچ، پنیر،نان (در صورت موجود بودن نان گرد و یا 3 عدد نان ساندویچی) ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا خانواده
پیتزا جوجیکو خانواده سس مخصوص،فیله مرغ کبابی،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه،زیتون ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف خانواده سس مخصوص،گوشت گوساله ریش شده،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه،زیتون اسلایس مشکی ۳٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی خانواده سس مخصوص،کالباس پپرونی تند،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه ٢۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سلطان خانواده سس مخصوص،کالباس،گوشت چرخ شده گوساله،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت ٢٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط خانواده سس مخصوص،کالباس،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت وقارچ یونانی خانواده سس مخصوص،گوشت چرخ کرده گوساله،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه،زیتون اسلایس مشکی ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سیر و استیک خانواده سس مخصوص،گوشت راسته گوساله،قارچ،میکس پنیر پیتزا،زیتون اسلایس مشکی ۳۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ترمیناتور خانواده سس مخصوص،گوشت رست بیف،پپرونی تند،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه ۳۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا فرنچ خانواده سس مخصوص،گوشت گوساله ریش شده،مرغ گریل شده،قارچ،میکس پنیر پیتزا،زیتون اسلایس مشکی،ذرت ۳٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مکزیکی خانواده سس مخصوص،پپرونی،گوشت چرخ شده،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت، زیتون اسلایس مشکی ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا کالزونه خانواده سس مخصوص،ژامبون مرغ ورقه ای،گوشت چرخ شده گوساله،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه،کنجد ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف پنیری خانواده سس مخصوص،هات داگ پنیری،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه،کنحد،ذرت ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رولت اسکاتلندی خانواده سس مخصوص،کالباس پیتزا،قارچ،میکس پنیر پیتزا،سوسیس،فلفل دلمه ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا یک نفره
پیتزا جوجیکو یک نفره سس مخصوص،فیله مرغ کبابی،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه،زیتون ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف یک نفره سس مخصوص،گوشت گوساله ریش شده،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه،زیتون اسلایس مشکی ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی یک نفره سس مخصوص،کالباس پپرونی تند،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط یک نفره سس مخصوص،کالباس،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ یونانی یک نفره سس مخصوص،گوشت چرخ کرده گوساله،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه،زیتون اسلایس مشکی ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سلطان یک نفره سس مخصوص،کالباس،گوشت چرخ شده گوساله،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سیر و استیک یک نفره سس مخصوص،گوشت راسته گوساله،قارچ،میکس پنیر پیتزا،زیتون اسلایس مشکی ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ترمیناتور یک نفره سس مخصوص،گوشت رست بیف،پپرونی تند،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا فرنچ یک نفره سس مخصوص،گوشت گوساله ریش شده،مرغ گریل شده،قارچ،میکس پنیر پیتزا،زیتون اسلایس مشکی،ذرت ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مکزیکی یک نفره سس مخصوص،پپرونی،گوشت چرخ شده،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت، زیتون اسلایس مشکی ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا کالزونه یک نفره سس مخصوص،ژامبون مرغ ورقه ای،گوشت چرخ شده گوساله،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه،کنجد ۱۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف پنیری یک نفره سس مخصوص،هات داگ پنیری،قارچ،میکس پنیر پیتزا،فلفل دلمه،کنحد،ذرت ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رولت اسکاتلندی یک نفره سس مخصوص،کالباس پیتزا،قارچ،میکس پنیر پیتزا،سوسیس،فلفل دلمه ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی ساده یک نفره ۶۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ساده دو نفره ۱۱۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه یک نفره سیب زمینی سرخ شده،قارچ،پنیر ٧۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه دو نفره ۱۴۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی قارچ و گوشت یک نفره سیب زمینی سرخ شده،گوشت گوساله ریش شده،قارچ،پنیر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی قارچ و گوشت دو نفره سیب زمینی سرخ شده،گوشت گوساله ریش شده،قارچ،پنیر ۱۸۰۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ یک نفره سیب زمینی سرخ شده،قارچ،پنیر،کالباس خشک ۸۰۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ دو نفره سیب زمینی سرخ شده،قارچ،پنیر،کالباس خشک ۱۵۰۰۰۰ تومان +
رویال چیپس چیپس،کالباس خشک،پنیر ۹۰۰۰۰ تومان +
نان سیر خمیر تازه،سس سیر،پنیر پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
همبرگر دستی گوشت چرخ شده،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۶۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر گوشت گوساله ریش شده،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۱۰۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات 20 مورفین،هات داگ،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ 2020 مورفین،همبر ماشینی،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ مورفین بندری،همبر دستی،کالباس سرد،قارچ،پنیر اضافه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا 100 گرم میکس یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و خوراک بندری با سوسیس آلمانی 55%، گوجه، خیارشور، کلم، 3 عدد نان ساندویچی ۶۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ هات داگ 80%،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر هات داگ 80%،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ تنوری هات داگ تنوری 80%،قارچ،پنیر پیتزای تنوری،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمب هات میکس 200 گرم ژامبون تنوری 55%، قارچ، پنیر، هات داگ 55%، فلفل دلمه ای، گوجه، خیارشور، کلم، 3 عدد نان ساندویچی ۱٢۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کوکتل 200 گرم کوکتل 55%،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر 200 گرم کوکتل 55%،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سوسیس بندری 200 گرم سوسیس آلمانی 55% خردشده، فلفل دلمه ای، پیاز سرخ کرده، گوجه، خیارشور، کلم، 3 عدد نان ساندویچی ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر 200 گرم سوسیس آلمانی 55% خردشده، قارچ، پنیر،فلفل دلمه ای، پیاز سرخ کرده، گوجه، خیارشور، کلم، 3 عدد نان ساندویچی ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ دبل هات داگ 2 عدد هات داگ 55%،قارچ،پنیر،کلم،گوجه,خیار شور ,3 عدد نان ساندویچی ۸۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون تنوری 140 گرم ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۱۰۰۰۰۰ تومان +
هات رویال یک عدد سوسیس هات داگ 55%، قارچ، پنیر، 2 ورق کالباس خشک 55%، کلم، گوجه، خیار شور، 3 عدد نان ساندویچی ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمب هات 21 مورفین،یک عدد سوسیس هات داگ 55%، یک عدد برگر شزکتی 30%، کلم، گوجه، خیار شور، 3 عدد نان ساندویچی ۹۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمب افلاطون یک عدد برگر شرکتی 30%، یک عدد سوسیس هات داگ 55%، 2 ورق کالباس خشک 55%، قارچ، پنیر، کلم، گوجه، خیارشور، 3 عدد نان ساندویچی ۱۰۰۰۰۰ تومان +
همبر با قارچ و پنیر گوشت چرخ شده،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٧۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ بیف هات داگ گوشت ریش ریش شده گوساله، قارچ، پنیر، یک عدد سوسیس هات داگ 90%، گوجه ،کلم ،خیارشور، 3 عدد نان ساندویچی ۱۱۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کراکف پنیری یک عدد هات داگ پنیری 80%، کلم، گوجه، خیارشور، 3 عدد نان باگت ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کراکف پنیری با قارچ و پنیر یک عدد هات داگ پنیری 80%، قارچ، پنیر، کلم، گوجه، خیارشور، 3 عدد نان باگت ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سوسیس بلغاری یک عدد سوسیس بلغاری 80%، کلم، گوجه، خیارشور، 3 عدد نان باگت ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سوسیس بلغاری با قارچ و پنیر یک عدد سوسیس بلغاری 80%، قارچ، پنیر، کلم، گوجه، خیارشور، 3 عدد نان باگت ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا با قارچ و پنیر 100 گرم میکس یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و خوراک بندری با سوسیس آلمانی 55%، قارچ،پنیر،گوجه، خیارشور، کلم، 3 عدد نان ساندویچی ٧۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد
ساندویچ کالباس پپرونی تند 120 گرم کالباس پپرونی 70%، گوجه،‌ خیارشور، کلم، 3 عدد نان ساندویچی ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون گوشت 120 گرم ژامبون گوشت 70%، گوجه،‌ خیارشور، کلم، 3 عدد نان ساندویچی ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کالباس خشک 100 گرم کالباس خشک 70%، گوجه، خیارشور، کلم، 3 عدد نان ساندویچی ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کالباس معمولی 100 گرم کالباس مارتادلا، گوجه، خیارشور، کلم، 3 عدد نان ساندویچی ۶۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری پپسی ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری میراندا ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی پپسی ٢۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی میراندا ٢۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی سون ٢۴۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده مشکی ۳٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده زرد ۳٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده سفید ۳٢۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱۰۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۳۴۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۳۰۰۰۰ تومان +
آب معدنی کوچک ۵۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه ای ٢۰۰۰۰ تومان +
آب معدنی بزرگ 1/5لیتری ۸۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان بین دانشگاه 20 و 22
زمان سرویس دهی 10 - 16 و 17:30 - 23:30
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 23000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 23000 الی 35000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
امیرپوریا کیخسروی خوبه کیفیتاش 1402/11/17
محمد پارسا عباسی عالی بود منمون از شما 1402/11/06
عرفان مهدوی ساندویچ پیتزا گرفتیم خیلی خوب بود 1402/10/24
حمید رضا وفایی با سلام به نظرم می‌رسد بجای تبلیغات زیاد و بیهوده ،کیفیت غذا را بالا ببرید خودش خودش رو تبلیغ خواهد کرد دو عدد ساندویج همبر سفارش دادم که بسیار چرب ،شور و بی کیفیت بود انشا.. کیفیت تون بهتر شود 1402/10/14
زهرا احمدی طعم عالی😍 1402/08/25
مهدی علیزاده پیتزا رست بیف و مخلوط عالی بود عالی عالی براتون آرزوی موفقیت دارم 1402/07/20
مریم مهری من پیتزا تک نفره مخلوط سفارش دادم حجمش و مزش خوب بود اما مسموم شدم 😔نمدونم چرا جدیدا همه گوشتا و سوسیسا مسمومن چرا اخه 1402/05/09
هوشیار بندی با قارچ پنیر عالی بود 1402/04/12
فائزه ساندویچ همبر دستی خیلی بدمزه بود
یه مقدارم سوزونده بودن گوشت رو
1402/03/26 8:55 PM
مهدی علیزاده ساندویچ رست بیف عالی عالی عالی عالی 1402/02/24
فائزه خواجه 1402/02/22
Mohad stiry من دوتا ساندویچ هات داگ سفارش دادم متاسفانه یکیشو اشتباهی برام مرغ گذاشتین شماره ای نبود که پس بفرستم لطفا دقت کنید چون اصلا نتونستم بخورم از مرغ متنفرم 1402/02/08
الهه کاویان سلام.از غذاها و قیمتها بسیار راضیم.امیدوارم همینطور موفق بمونن. ولی تعجبم چرا همه ی نظرها مثبته ولی باز هم 4 ستاره س.چرا 5ستاره نیست 1402/02/06
مجید دانشور واقعا کیفیت خوبه امیدوارم همیشه همینطور ادامه بدین 1402/01/19
رضا آزاد 1401/10/12
مجید دانشور پیتزا خانواده گرفتم چندبار. واقعا هممون راضی هستیم. دمت گرم 1401/07/08
یاسمن عالی بود ساندویچ بمب هاتمیکس😍😍 1401/04/13
قانعی بسیار عالی و با کیفیت 1401/01/21
سید صادق میری عالی و درجه یک 👌 1400/11/12
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق