سفارش آنلاین غذا > ساندویچ آبادان ساندویچ آبادان میدان سربداران حداقل سفارش : 100000 تومان  - زمان ارسال 30 تا 60 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
ساندویچ
مرغ 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۶۰۰۰۰ تومان +
مرغ با قارچ و پنیر 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۸۰۰۰۰ تومان +
میکس 100 گرم سینه مرغ ریش ریش شده،100 گرم گوشت چرخی مخلوط،گوجه فرنگی،خیارشور،3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ٧٢۰۰۰ تومان +
میکس با قارچ و پنیر 100 گرم سینه مرغ ریش ریش شده،100 گرم گوشت چرخی مخلوط،قارچ،پنیر پیتزا،گوجه فرنگی،خیارشور،3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۸۸۰۰۰ تومان +
مرفین یک عدد هات داگ گوشت 80%،4 ورق ژامبون گوشت 80%،همبر شرکتی گوشت 80%،قارچ،پنیر پیتزا،گوجه فرنگی،خیار شور،3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۶٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا کالباس رنده شده سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا،گوجه فرنگی،خیارشور،3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۵۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا مخصوص کالباس رنده شده سرخ شده،گوشت چرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا،گوجه فرنگی،خیارشور،3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۶۰۰۰۰ تومان +
کالباس سرد 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۴۴۰۰۰ تومان +
چیز برگر یک عدد برگر شرکتی گوشت 80%،پنیر پیتزا،گوجه فرنگی،خیارشور،کلم،3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۵۵۰۰۰ تومان +
قارچ برگر یک عدد برگر شرکتی گوشت 80%،قارچ سرخ شده،گوجه فرنگی،خیارشور،کلم،3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۵۵۰۰۰ تومان +
رویال برگر یک عدد برگر شرکتی گوشت 80%،4 ورق کالباس گوشت 80%،،قارچ،پنیر پیتزا،گوجه فرنگی،خیارشور،کلم،3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۵۸۰۰۰ تومان +
فلافل 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ٢۹۰۰۰ تومان +
فلافل با قارچ و پنیر 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۴۸۰۰۰ تومان +
هات داگ 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۵۰۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کباب کوبیده 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۸۰۰۰۰ تومان +
کوکتل 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۴۳۰۰۰ تومان +
کوکتل با قارچ و پنیر 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۶٢۰۰۰ تومان +
همبر دستی 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۶۰۰۰۰ تومان +
همبر دستی با قارچ و پنیر 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ٧۹۰۰۰ تومان +
بندری 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۵۰۰۰۰ تومان +
بندری با قارچ و پنیر 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ٧۰۰۰۰ تومان +
همبرگر مخصوص همبر 80 %،3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۶۵۰۰۰ تومان +
همبرگر مخصوص با قارچ و پنیر همبر 80 %،3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۸۵۰۰۰ تومان +
مکدونالد 2 عدد برگر شرکتی،پنیر پیتزا،گوجه فرنگی،خیارشور،3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۵۸۰۰۰ تومان +
بمب 100 گرم سینه مرغ سرخ شده،یک عدد هات داگ 70%،3 ورق کالباس سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا،گوجه فرنگی،خیارشور،3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۸۹۰۰۰ تومان +
بلغاری 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۵۰۰۰۰ تومان +
بلغاری با قارچ و پنیر 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ٧۰۰۰۰ تومان +
کافل 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۵۰۰۰۰ تومان +
کافل با قارچ و پنیر 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ٧۰۰۰۰ تومان +
سافل 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۵۰۰۰۰ تومان +
سافل با قارچ و پنیر 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ٧۰۰۰۰ تومان +
همبرگر شرکتی 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۴۵۰۰۰ تومان +
همبرگر شرکتی با قارچ و پنیر 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۶٢۰۰۰ تومان +
زاپاتا 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۸۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ گنده گنده 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۸۹۰۰۰ تومان +
هات برگر 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ٧۸۰۰۰ تومان +
برگر کلاسیک 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۸۵۰۰۰ تومان +
چیز برگر مخصوص 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۵۶۰۰۰ تومان +
برگر دینامیت آبادان 3 نان،سس همراه ساندویچ نمی باشد لطفا در صورت لزوم سس را از منو انتخاب کنید ۱۰۶۰۰۰ تومان +
سس
سس سفید ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز شیرین ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی ٢۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری(مشکی) ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۱۴۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ۳۳۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۳۳۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۳۹۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان میدان سربداران
زمان سرویس دهی 17:30 - 23
حد اقل سفارش 100000 تومان
هزینه ارسال رایگان در محدوده
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار رایگان - برای شهرک توحید ارسال نداریم
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق