سفارش آنلاین غذا > فست فود کِن تو فست فود کِن تو نبش چهارراه پیام نور حداقل سفارش : 40000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز شیرین اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
برگر زغالی
چیکن برگر برگر دست ساز با سینه مرغ،سس مخصوص کن تو ٧۰۰۰۰ تومان +
استیک مرغ سینه مرغ مزه دار شده(گریل یا سوخاری)،سس مخصوص کن تو ٧۰۰۰۰ تومان +
برگر کلاسیک برگر دست ساز 130 گرمی،سس مخصوص کن تو ۱٢۰۰۰۰ تومان +
کالیفرنیا برگر برگر دست ساز 130 گرمی،پیاز کاراملی،سس مخصوص کن تو ۱۳۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر برگر دست ساز 130 گرمی،پنیر گودا،پنیر موزرلا،سس مخصوص کن تو ۱۴۰۰۰۰ تومان +
قارچ برگر برگر دست ساز 130 گرمی،قارچ،پنیر موزرلا،سس مخصوص کن تو ۱۵۰۰۰۰ تومان +
کنتو برگر برگر دست ساز 130 گرمی،سس قارچ،گردو،سس مخصوص کن تو ۱۶۰۰۰۰ تومان +
رویال برگر برگر دست ساز 130 گرمی،ژامبون،قارچ،پنیر موزرلا،سس مخصوص کن تو ۱٧۰۰۰۰ تومان +
دوبل کنتو یک عدد برگر دست ساز 130 گرمی،سینه مرغ مزه داره شده 130 گرم،قارچ،پنیر ،سس مخصوص کن تو ۱٧۰۰۰۰ تومان +
چوریتسو برگر برگر دست ساز 130 گرمی،سوسیس جوریتسو 90 %،قارچ،پنیر،سس مخصوص کن تو ٢٢۰۰۰۰ تومان +
دوبل برگر دو عدد برگر دست ساز 130 گرمی،قارچ،پنیر،سس مخصوص کن تو ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا پپرونی(خانواده) سس ناپولتن تند،پپرونی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ٢۴٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(خانواده) سس ناپولیتن،ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ٢۴٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) سس ناپولیتن،ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،گوشت چرخی گوساله،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ٢۶٧۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن(خانواده) سس ناپولیتن،سینه مرغ رست شده،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ٢۹٢۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن آلفردو(خانواده) سس آلفردو،سینه مرغ مزه دار شده،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ٢۹٢۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن باربیکیو(خانواده) سس ناپولیتن،سینه مرغ گریل،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ٢۹٢۰۰۰ تومان +
پیتزا بلونز(خانواده) سس ناپولیتن،گوشت چرخ کرده سر دست گوساله،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ۳۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(خانواده) سس ناپولیتن،گوشت رست شده ران گوساله،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای،زیتون ۳۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (دونفره)
پیتزا پپرونی(دو نفره) سس ناپولتن تند،پپرونی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(دو نفره) سس ناپولیتن،ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(دو نفره) سس ناپولیتن،ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،گوشت چرخی گوساله،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن(دو نفره) سس ناپولیتن،سینه مرغ رست شده،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن آلفردو(دو نفره) سس آلفردو،سینه مرغ مزه دار شده،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن باربیکیو(دو نفره) سس ناپولیتن،سینه مرغ گریل،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا بلونز(دو نفره) سس ناپولیتن،گوشت چرخ کرده سر دست گوساله،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ٢۵۶۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(دو نفره) سس ناپولیتن،گوشت رست شده ران گوساله،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای،زیتون ٢۶۶۰۰۰ تومان +
پیتزا (یک نفره)
پیتزا پپرونی(یک نفره) سس ناپولتن تند،پپرونی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ۱۰۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(یک نفره) سس ناپولیتن،ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ۱۰۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(یک نفره) سس ناپولیتن،ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،گوشت چرخی گوساله،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن(یک نفره) سس ناپولیتن،سینه مرغ رست شده،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ۱٢۴۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن آلفردو(یک نفره) سس آلفردو،سینه مرغ مزه دار شده،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ۱٢۴۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن باربیکیو(یک نفره) سس ناپولیتن،سینه مرغ گریل،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ۱٢۴۰۰۰ تومان +
پیتزا بلونز(یک نفره) سس ناپولیتن،گوشت چرخ کرده سر دست گوساله،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(یک نفره) سس ناپولیتن،گوشت رست شده ران گوساله،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ای،زیتون ۱۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
هات داگ ساده هات داگ،سس مخصوص کن تو،نان باگت ٧۰۰۰۰ تومان +
هات داگ پنیری هات داگ،پنیر،سس مخصوص کن تو،نان باگت ۸۵۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر هات داگ،قارچ،پنیر،سس مخصوص کن تو،نان باگت ۹۵۰۰۰ تومان +
آلفردو داگ هات داگ،سس،قارچ،نان باگت ۹۵۰۰۰ تومان +
کنتو داگ هات داگ،قارچ،سس گوشت مخصوص کن تو،نان باگت ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پپرونی داگ هات داگ،قارچ،پنیر،پپرونی،سس مخصوص کن تو،نان باگت ۱۱۰۰۰۰ تومان +
رویال پیچ هات داگ،ژامبون،قارچ،پنیر،سس مخصوص کن تو،نان باگت ۱۱۰۰۰۰ تومان +
هیولا کنتو هات داگ،برگر دست ساز،ژامبون،قارچ،پنیر،سس مخصوص کن تو،نان باگت ۱۸۰۰۰۰ تومان +
همبر دستی ویژه ترکیب گوشت گوساله و گوسفندی،نان باگت ۸۵۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری ژامبون،قارچ،پنیر،نان باگت ۹۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف گوشت رست شده گوساله،قارچ،پنیر،نان باگت ۱۳۰۰۰۰ تومان +
چیکن چیز سینه مرغ سرخ شده،قارچ،پنیر،نان باگت ۱۱۵۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه قوطی(مشکی) ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ٢۰۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱۰۰۰۰ تومان +
دوغ آبعلی کوچک ۱۵۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه ای ٢٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۳۰۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۳۳۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۳۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان نبش چهارراه پیام نور
زمان سرویس دهی 12 - 15 و 18 - 23
حد اقل سفارش 40000 تومان
هزینه ارسال 23000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 23000 الی 35000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق