سفارش آنلاین غذا > پیتزا کاکتوس پیتزا کاکتوس سی متری رازی - نبش رازی 6/2 حداقل سفارش : 40000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید ۵۰۰ تومان +
سس قرمز تند ۵۰۰ تومان +
سس قرمز شیرین ۵۰۰ تومان +
سس فرانسوی ۵۰۰ تومان +
سس چیلی ۵۰۰ تومان +
برگر
باب اسفنجی راسته چرخ شده گوساله،ژامبون،پنیر ٧۳۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ دنده چرخ شده گوساله،قارچ،پنیر ٧۰۰۰۰ تومان +
مکدونالد برگر دوبل راسته گوساله،قارچ،پنیر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
چیلی برگر راسته چرخ شده گوساله،فلفل هالوپینو،قارچ،پنیر ۸۵۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی راسته چرخ شده گوساله ۶۰۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی با قارچ وپنیر راسته چرخ شده گوساله،قارچ،پنیر ۸۰۰۰۰ تومان +
کاکتوس برگر راسته چرخ شده گوساله،ژامبون،قارچ،پنیر ۹۵۰۰۰ تومان +
رستم برگر برگر دوبل،قارچ،پنیر ۱۱۵۰۰۰ تومان +
غول برگر برگر سوبل،قارچ،پنیر ۱۳۵۰۰۰ تومان +
همبر دستی مخصوص قلوه گاه چرخ شده گوسفندی ۶۴۰۰۰ تومان +
بوفالو برگر راسته چرخ شده گوسفندی ٧۵۰۰۰ تومان +
بوفالو برگر با قارچ و پنیر راسته چرخ شده گوسفندی،قارچ،پنیر ۸۵۰۰۰ تومان +
همبر دستی قلوه گاه چرخ شده گوساله ۵۴۰۰۰ تومان +
برگر کاکتوس شاه برگر دوبل 200 گرمی،بیکن،پنیر گودا ۱۴۰۰۰۰ تومان +
بیف
ساندویچ رست بیف فیله ریش شده گوساله،قارچ،عصاره گوجه ۸۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ بوفالو فیله ریش شده گوسفندی،قارچ،پنیر موتزارلا ۱۰۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ ویژه سرآشپز فیله ریش شده گوساله،جوجه کبابی،قارچ،پنیر ۱۰۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کباب ترکی راسته چرخ شده گوساله،ملات ترکی(پیاز،گوجه،دلمه) ۸۵۰۰۰ تومان +
کباب ترکی(پرسی) راسته چرخ شده گوساله،ملات ترکی(پیاز،گوجه،دلمه) ۱٢۵۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مرغ فیله مرغ،ملات ترکی(پیاز،گوجه،دلمه) ۸٢۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مرغ(پرسی) فیله مرغ،ملات ترکی(پیاز،گوجه،دلمه) ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (دونفره)
پیتزا رست بیف(فیله گوساله،2 نفره ) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر پیتزا ٢۳۳۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه(2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ٢۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(2 نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،پنیر پیتزا ٢۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(2 نفره) سس مخصوص، کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۱۹٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(2 نفره) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(2 نفره) سس تند مخصوص، ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(2 نفره) سس مخصوص،جوجه بدون استخوان،قارچ،پنیر پیتزا ٢۱۸۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(2 نفره) سس مخصوص،کلم،بادمجان،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزا ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ترکی(2 نفره) سس مخصوص،فیله کبابی،پیاز،سبزیجات معطر،قارچ،پنیر پیتزا ٢۱۹۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو(فیله گوسفندی،دو نفره) سس مخصوص،فیله گوسفندی،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ٢۵۳۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(گوشت چرخی،2 نفره) سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ٢۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا قلب کاکتوس(2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،سوسیس کراکف،قارچ،پنیر پیتزا ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(2 نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،فیله مرغ،پنیر پیتزا ٢۱۸۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف مخصوص(2 نفره) سس مخصوص،گوشت فیله سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ٢۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا رست بیف(فیله گوساله،مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۴۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(مینی) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(مینی) سس مخصوص، کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۸۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ۶۸۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس تند مخصوص، ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(مینی) سس مخصوص،جوجه بدون استخوان،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(مینی) سس مخصوص،کلم،بادمجان،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزا ۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ترکی(مینی) سس مخصوص،فیله کبابی،پیاز،سبزیجات معطر،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو(فیله گوسفندی،مینی) سس مخصوص،فیله گوسفندی،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۳۱۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(گوشت چرخی،مینی) سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰۸۰۰۰ تومان +
پیتزا قلب کاکتوس(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله،سوسیس کراکف،قارچ،پنیر پیتزا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(مینی) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۱۰۸۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف مخصوص(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۱٢۴۰۰۰ تومان +
پیتزا (یک نفره)
پیتزا رست بیف(فیله گوساله،یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،قارچ،پنیر پیتزا ۱۶۱۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه(یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(یک نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۱۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(یک نفره) سس مخصوص، کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۱٢۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(یک نفره) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،قارچ،کالباس،پنیرپیتزا ۱۱٢۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(یک نفره) سس تند مخصوص، ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ۱٢۳۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه(یک نفره) سس مخصوص،جوجه بدون استخوان،قارچ،پنیر پیتزا ۱۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(یک نفره) سس مخصوص،کلم،بادمجان،نخود فرنگی،ذرت،قارچ،پنیر پیتزازا ۱۰۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ترکی(یک نفره) سس مخصوص،فیله کبابی،پیاز،سبزیجات معطر،قارچ،پنیر پیتزا ۱۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا بوفالو(فیله گوسفندی،یک نفره) سس مخصوص،فیله گوسفندی،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۸٢۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(گوشت چرخی،یک نفره) سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا قلب کاکتوس(یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله،سوسیس کراکف،قارچ،پنیر پیتزا ۱۸۱۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(یک نفره) سس مخصوص،کالباس،قارچ،گوشت چرخ کرده،ژامبون پپرونی،فیله مرغ،پنیر پیتزا ۱۴٢۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف مخصوص(یک نفره) سس مخصوص،گوشت فیله سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا اکونومی
اکونومی گوشت خمیر فرانسه،گوشت چرخ شده،قارچ،پنیر موزرلا،فلفل دلمه ۱۰۰۰۰۰ تومان +
اکونومی مرغ خمیر فرانسه،گوشت مرغ،قارچ،پنیر موزرلا،فلفل دلمه ۹۰۰۰۰ تومان +
اکونومی پپرونی خمیر فرانسه،پپرونی،قارچ،پنیر موزرلا،فلفل دلمه ۸۵۰۰۰ تومان +
اکونومی ژامبون خمیر فرانسه،ژامبون،قارچ،پنیر موزرلا،فلفل دلمه ۸۰۰۰۰ تومان +
اکونومی سوسیس خمیر فرانسه،سوسیس،قارچ،پنیر موزرلا،فلفل دلمه ۸۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
قارچ سوخاری ۶۴۰۰۰ تومان +
سیب زمینی سرخ شده ۵۹۰۰۰ تومان +
تنوری ویژه سیب زمینی سرخ شده،هات داگ،قارچ،پنیر،سس مخصوص ٧٢۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ سیب زمینی سرخ شده،ژامبون،پنیر موتزارلا،سس مخصوص ٧٢۰۰۰ تومان +
چیپس و پنیر ٧٢۰۰۰ تومان +
گنده گنده گوشت سیب زمینی سرخ شده،گوشت چرخ شده،قارچ،پنیر،سس مخصوص ۹٢۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه سیب زمینی سرخ شده،سس آلفردو،قارچ،پنیر ٧٢۰۰۰ تومان +
چیکن سیب زمینی سیب زمینی سرخ شده،فیله مرغ،سس مخصوص،پنیر موتزارلا ۸٢۰۰۰ تومان +
نان سیر ۶۰۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
سینی مخصوص کاکتوس نصف پیتزا تک نفره به دلخواه(نوع پیتزا در توضیحات سفارش مشخص گردد)،کباب ترکی،هات کورن،سیب زمینی، یک تیکه فیله کنتاکی،دورچین ٢۹۹۰۰۰ تومان +
سینی دورهمی پیتزا تک نفره مخصوص،برگر زغالی با قارچ و پنیر،ساندویچ پیتزا،سالاد فصل ٢۹۹۰۰۰ تومان +
سینی پیتزا پیتزا جوجه،پیتزا رست بیف،پیتزا مخلوط،پیتزا سالکو،سیب زمینی سرخ شده ۳٢۵۰۰۰ تومان +
چیکن
ساندویچ فیله کبابی فیله کباب شده مرغ ٧٢۰۰۰ تومان +
جوجه سنگی فیله کبابی مرغ ۶۹۰۰۰ تومان +
جوجه سنگی با قارچ و پنیر فیله کبابی مرغ،قارچ،پنیر،پیاز کاراملی ۸۵۰۰۰ تومان +
جوجه سنگی(پرسی) فیله کبابی مرغ با قارچ و پنیر ۱۰۵۰۰۰ تومان +
ژامبون
ساندویچ پیتزا ژامبون گوشت،فلفل دلمه،قارچ،پنیر ٧٧۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری ژامبون گوشت،قارچ،پنیر ۸٢۰۰۰ تومان +
زاپاتا ژامبون گوشت،فیله مرغ،فیله گوساله،قارچ،پنیر ۹٢۰۰۰ تومان +
سلاطین 300 گرم ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،تنوری شده ۹۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت 300 گرم ژامبون گوشت ٧۵۰۰۰ تومان +
سالاد
سالاد فصل ۳۵۰۰۰ تومان +
سالاد نودل ۴۸۰۰۰ تومان +
سالاد مراکشی ۴۰۰۰۰ تومان +
سالاد سزار ۱۳۵۰۰۰ تومان +
سوخاری
فیله استریپس دو تیکه ۱۰۵۰۰۰ تومان +
فیله استریپس چهار تیکه ۱۳٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ فیله سوخاری ۱۰۵۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
دوغ کوچک محلی ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی (زرد) ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده (مشکی) ٢۹۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ٢۶۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ٢٢۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۳٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سپرایت) ٢۶۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سپرایت) ۱۶۵۰۰ تومان +
دلستر قوطی تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱۶۰۰۰ تومان +
هات داگ
هات داگ با قارچ و پنیر هات داگ مخصوص،قارچ،پنیر موتزارلا،پیاز کاراملی ٧۰۰۰۰ تومان +
رویال هات داگ هات داگ تنوری،قارچ،پنیر موتزارلا ۸۵۰۰۰ تومان +
هات کورن هات داگ،گوجه،دلمه،عصاره گوجه ۶۵۰۰۰ تومان +
هات کورن پنیری هات داگ 80%،پنیر موتزارلا ٧٧۰۰۰ تومان +
امپراتور هات داگ دوبل،قارچ،پنیر موتزارلا ۸۸۰۰۰ تومان +
کاکتوس داگ هات داگ،برگر،ژامبون گوشت،پیاز کاراملی،قارچ،پنیر ۱۰۵۰۰۰ تومان +
هات داگ سوسیس 80% ۵۵۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان سی متری رازی - نبش رازی 6/2
زمان سرویس دهی 10:30 - 15:30 و 17:30 - 23:30
حد اقل سفارش 40000 تومان
هزینه ارسال 15000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 15000 الی 18000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،علوم پزشکی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد.
حانیه حکیمی راد من پیتزا مخلوط سفارش دادم و واقعا بد بود. نونش خمیر و شل بود و درست برشته نشده بود. همه ی مواد پیتزا فقط سوسیس بود ک حتی درست پخته نشده بود و خام بود. قارچ ک اصلا نداشت بجز دو یا سه تیکه کوچیک. پنیر پیتزاش خیلی کم بود و اصلا کش نمی یومد. در کل اصلا راضی کننده نبود و من بشخصه فکر نمیکنم از کاکتوس دیگه غذا سفارش بدم. در ضمن این کیفیت بشدت پایین اصلا ب این قیمت بالا نمی خورد و خیلی ناعادلانه بود. 1402/02/30 12:36 PM
مریم پورسعادت پیتزا مخلوط سفارش دادم اصلا ملات نداشت همش پنیر بود 👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼 1402/01/25
یدالله صولت زاده پیتزا مخصوص سر آشپز سفارش دادم بهتر بود اسمشو مینوشتین پیتزا کالباس حتی قارچم به زور داشت تیکه های مرغ کوچیک و توی برش های پیتزا یکی درمیون یدونه تیکه مرغ کوچیک گذاشته بودن گوشت چرخ کرده هم که انگار ریختن تو نمک دون بعد رو غذا پاشیدن انقد کم بود 122000 تومن که هزینشه وقتی اینقد برای مشتری هاتون ارزش قائل نباشید نمیشه روتون به عنوان یه رستوران خوب حساب کرد این آخرین خرید پیتزای من از کاکتوس بود امیدوارم یکم برای هزینه ما ارزش قائل بشین 1401/10/08
پریسا اسماعیلی وااااای قارچ سوخاری و نان سیر عالی بود مرسی😍😍 1401/09/13
مریم مظلومی ولی پیتزا رست بیف سفارش دادم واااقعا لذید بود ممنونم 1401/06/14
امیر مهدی قلیچی پور بشقاب داغ اصلا جالب نبود هم کیفیت هم کمیت پایین، پیک موتوری که میفرستید هم توجیه کنید که مشتری مجبور نشه جای شما آموزشش بده. خسته نباشید امیدوارم بهتر کار کنید. 1401/04/27
ریحانه فریدنیا 1401/02/18
مهدی علیزاده پیتزا و فیله استریپس فقط کاکتوس خییییلی عالیه 1400/12/28
حسین بیدخوری همبر ها بوی بدی میده واین برای کاکتوس همیشه درجه یک خیلی بده 1400/11/20
Negar 1400/11/11
پریسا زرقی اصلا کیفیتش خوب نبود متاسفم واقعا 1400/11/01
الهام چند شب پیش برگر ذغالی گرفتم.به معنای واقعی کلمه افتضاح بود.بوی خیلییی خیلییی بدی میداد 1400/10/20
زهرا فشتنقی غذا هاشون خیلیییی خوبه 😍😍😍😍 1400/09/14
الناز من سینی‌ هاشو خیلی دوست دارم ❤❤ 1400/08/17
توحیدی من پیتزا و برگرباب اسفنجی سفارش دادم عالی بود،ممنونم 1400/08/12
پویا جدیدا کیفیتش خیلی بهتر شده 1400/08/11
بهاره کرابی 1400/07/11
مهدی کرامتی امشب شام فیله مرغ سوخاری از پیتزا کاکتوس سفارش دادم واقعا افتزا برا یه لحظه اش بود غذا رو بنده خدا پیک سالم تحویل دادن اما خمیره خمیر بود سوخاریها که چسبیده به کارتن بود سیب زمینی ها هم به لحاظ درشتی بیشتر سوسیس بندری بود مرغها هم ترش و به خامی میزد مگه این صنف بازرس ندارن که کیفیت غذا رو برانداز کنن خدا قوت ویژه به صاحبش ای آخرین بار بود که از کاکتوس سفارش گرفتم 1400/06/24
ثنا انصاری من امروز هات داگ گرفتم..بااطمینان خاطر داشتم این ساندویچو میخوردم یهو سنگ اومد زیر دندونم...حتی عکس هم گرفتم... 1400/06/14
Zahra hoseyne والا من اصلا بد غذا نیستم.ولی یه پاستا از شما سفارش دادم.ممی که بدغذا نیستمم نتونستم بخورم چی بود 1400/05/29
ریحانه صفاری من چیزبرگراتونو واقعا دوست دارم ممنونم ازتون 1399/12/13
زحل دلباشی امروز سفارش کباب ترکی و ویژه سرآشپز داشتیم وااااقعا کاکتوس از روزهای اوجش خیلی فاصله گرفته و کیفیت بشدت پایین اومده قبلا کباب ترکی گوشت شبیه رست بیف بود اما الان اصلا مشخص نبود چه گوشتیه، پر از پیاز..... روغن که کف ظرف پر بود تیره و کاملا بی کیفیت اصن نخوردیم و کنار گذاشتیم ساندویچ سرآشپز هم خوب نبود، قارچ ها کاملا سیاه و مونده. پنیر پیتزا مزه پفک میداد و اصلا جالب نبود متاسفم ولی باید بگم آخرین بار بود از کاکتوس سفارش دادم☹️😐 1399/10/18
معصومه زاهدی پور خیلی خوب بود 1399/10/15
سرائی سینی مخصوص سفارش دادیم ..اولین بار بود سفارش میدادم بنظرم اصلا خوشمزه نبود نه کباب ترکی و پیتزاش نه حتی سیب زمینی سرخ کرده اش..در کل راضی نبودم و دیگه سفارش نمیدیم...بازم ممنون 1399/09/19
علی طلوعی فرد کاکتوس عالیه مخصوصأ پپرونی هر چی بگم بازم کمه😍😍😍😍😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 1399/08/13
محمد امین طلوعی فرد پپرونی کاکتوس نسبت به جاها ی دیگه به نظرم بهتره 😊 1399/05/24
امیرپوریاکیخسروی من برای داداش کوچیکم ،ساندویچ پیتزا سفارش دادم ،به من گفت که کیفیتش عالیه.😍😍😍 1399/01/29
شیما شهرستانی ممنون از ساندویچتون کاملا پخته بود و خیلی گرم و لذیذ بود و ممنون بابت باکسایی که برای سفارشات طراحی کردین تا غذا گرم بمونه و ممنون از برخورد خوب پیکتون در کل بگم عالی عالی 1398/12/25
Zahra rafati کاکتوس پیتزاهاش عالیه من به خوشمزگی پیتزاهاش جایی ندیدم.از نونش گرفته تا میزان مواد روش همش عالیه ولی لازانیاش اصلا جالب نبود هیچی مواد نداشت و به دلم نشست لازانیای خودم خیلی بهتر از اون بود .ساندویچشم بی کیفیت بود.توقع چیز خیلی بهتری داشتم.قارچ سوخاریش هم افتضاح بود! 1398/11/12
ایرج خسروانی سرویس دهی مناسب، مشتری مداری ، غذاهای مورد استفاده بنده هم مناسب بودند 1398/05/20
رضا نویدکیا خیلی عالی مثل همیشه 1398/04/19
رامین رباط جزی من تنها زندگی میکنم و فقط از بیرون غذا میگیرم. با اختلاف بی کیفیت ترین جایی که میتونید فست فود بگیرین اینجاس 1398/03/19
محسنی 1398/01/16
فائزه پیتزا رست بیف خوب بود 1397/11/07
قربانی ممنونم از غذاهای عالی تون مخصوصا مکدونالد فوق العادس حتما امتحان کنید من که 5 ستاره میدم بازم ممنونم 1397/10/16
میلاد عوضوردی گوشت رو زیاد میسوزونن و نون مونده و مواد کم و پنیر کم نسبت به قیمت و ... 1397/09/08
مهدا پیتزا رست بیف و ساندویچ فیله سوخاریش خیلی خوشمزه بوداما پیتزای مخصوص کاکتوسش جالب نبود 1397/05/25
علیرضا رفعتی گنابادی خوبه 1397/04/15
مدیری 1397/02/30
ایلیا جاجرمی 1397/01/17
امیرحسین استیری 1397/01/15
سید مرتضی حسینی همه چیزشون عالیه، مخصوصا ساندویچ کباب ترکی و پیتزای مخصوص سرآشپزش و پیتزا سزار. فقط امیدوارم بدلیل خوب بودنشون مثل بقیه رستورانا قیمتاشونو صعودی نکنن. 1396/11/14
حسینی خوبه ولی قیمتاش یه خورده بالاست 1396/10/13
ایلیا جاجرمی عالییییی خیلیییی خوبهههه 1396/08/18
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق