سفارش آنلاین غذا > پیتزا تک پیتزا تک خیابان رازی - نبش چهارراه امداد به سمت بیمارستان امداد حداقل سفارش : 30000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس قرمز معمولی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
نان ساندویچی اضافه ۳۰۰۰ تومان +
نان فرانسوی اضافه ۵۰۰۰ تومان +
برگر
مک دونالد 2 عدد برگر گوسفندی،ژامبون،قارچ،پنیر ۱۳۰۰۰۰ تومان +
دبل چیز برگر 2 عددبرگر گوسفندی، 2 عدد پنیر گودا ۱٢۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ برگر گوسفندی قارچ و پنیر ۹۰۰۰۰ تومان +
برگر زغالی گوسفندی ٧۵۰۰۰ تومان +
رویال برگر برگر گوسفندی،ژامبون،قارچ،پنیر ۹۵۰۰۰ تومان +
چیز برگر گوسفندی برگر گوسفندی و پنیر گودا ۸۵۰۰۰ تومان +
دبل برگر 2عدد برگر گوسفندی ۱۱۰۰۰۰ تومان +
میکس برگر برگر،جوجه،قارچ،پنیر ۱۰۵۰۰۰ تومان +
قارچ برگر ۸۵۰۰۰ تومان +
دبل چیز برگر با قارچ 2 عدد برگر گوسفندی،قارچ و پنیر ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (بزرگ)
پیتزا سرآشپز(بزرگ) ژامبون،گوشت رست بیف،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز(بزرگ) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت ریش شده گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(بزرگ) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(بزرگ) گوشت ریش شده گوساله،جوجه زعفرانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(بزرگ) گوشت ریش گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(بزرگ) جوجه زعفرانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(بزرگ) کالباس پپرونی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(بزرگ) ژامبون گوشت و مرغ،سوسیس،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(بزرگ) دو برابر گوشت ریش گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا سرآشپز(متوسط) ژامبون،گوشت رست بیف،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز (متوسط) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت ریش شده گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(متوسط) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(متوسط) گوشت ریش شده گوساله،جوجه زعفرانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(متوسط) گوشت ریش گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱٧۳۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(متوسط) جوجه زعفرانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۴۸۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) کالباس پپرونی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) ژامبون گوشت و مرغ،سوسیس،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(متوسط) دو برابر گوشت ریش گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا سرآشپز(مینی) ژامبون،گوشت رست بیف،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز(مینی) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت ریش شده گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(مینی) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۸۸۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(مینی) گوشت ریش شده گوساله،جوجه زعفرانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(مینی) گوشت ریش گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(مینی) جوجه زعفرانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) کالباس پپرونی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) ژامبون گوشت و مرغ،سوسیس،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٧۴۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(مینی) دو برابر گوشت ریش گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی ۵۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با پنیر و قارچ ٧۰۰۰۰ تومان +
گنده گنده گوشت سیب زمینی سرخ کرده،گوشت رست بیف،قارچ و پنیر ۱۳۰۰۰۰ تومان +
گنده گنده مرغ سیب زمینی سرخ کرده،جوجه زعفرانی،قارچ و پنیر ۱۱۰۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ سیب زمینی سرخ کرده،ژامبون،قارچ و پنیر ۸۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با پنیر ۶۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه سیب زمینی سرخ کرده،هات داگ،قارچ و پنیر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
فلافل با قارچ و پنیر فلافل،قارچ وپنیر،3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۴۰۰۰۰ تومان +
جوجه و قارچ 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۶۰۰۰۰ تومان +
بندری قارچ و پنیر 150 گرم بندری و قارچ و پنیر، 3 عدد نان ساندویچی،1عدد سس ۵۰۰۰۰ تومان +
خوراک بندری 150 گرم بندری،3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۴۰۰۰۰ تومان +
کالباس خشک 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۴۰۰۰۰ تومان +
سوسیس آلمانی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۴۰۰۰۰ تومان +
همبر دستی مخصوص 120 گرم گوشت قلوه گاه مخلوط ،3 عدد نان ساندویچی ،1عدد سس ۶۵۰۰۰ تومان +
همبر دستی 80 گرم گوشت چرخ کرده ،3 عدد نان ساندویچی ،1 عدد سس ۵۰۰۰۰ تومان +
فلافل ۳۰۰۰۰ تومان +
همبر با قارچ و پنیر مخصوص 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ٧۰۰۰۰ تومان +
همبرگر شرکتی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۳۵۰۰۰ تومان +
چیز برگر شرکتی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۴۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ شرکتی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۴۵۰۰۰ تومان +
همبر بندری 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۴۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرآشپز
جوجه با قارچ وپنیر جوجه گریل شده زعفرانی، قارچ و پنیر ،2 عدد نان فرانسوی حجیم، 2 عددسس ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا ژامبون،فلفل دلمه، قارچ و پنیر ،2 عدد نان فرانسوی 2 عددسس ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف گوشت رست شده،قارچ وپنیر،دلمه،2 عدد نان فرانسوی حجیم ،2 عددسس ۱٢۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت تنوری ژامبون تنوری،قارچ و پنیر، 2 عدد نان فرانسوی حجیم،2 عدد سس ۸۵۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ تنوری ژامبون مرغ تنوری،قارچ و پنیر، 2عدد نان فرانسوی حجیم،2 عددسس ۸۰۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مرغ مرغ گریل شده،مواد ترکی،2 عدد نان فرانسوی حجیم،2 عدد سس ۸۵۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مخلوط برگر گوشت و مرغ گریل،موادترکی،2 عدد نان فرانسوی حجیم، 2عدد سس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد
ژامبون میکس 150 گرم ژامبون مخلوط گوشت و مرغ، 2 عدد نان فرانسوی ،2 عدد سس ۵۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت 150 گرم ژامبون گوشت ،2 عدد نان فرانسوی حجیم ،2 عدد سس ۵۰۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ 150 گرم ژامبون مرغ ، 2 عدد نان فرانسوی حجیم، 2 عدد سس ۵۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ غول
زاپاتا برگر زغالی،جوجه زعفرانی،قارچ و پنیر،ژامبون، 2عدد نان فرانسوی، 2 عدد سس ۱۴۰۰۰۰ تومان +
مک دونالد ویژه 2 عدد برگر گوسفندی،ژامبون،هات داگ،قارچ و پنیر ۱۴۰۰۰۰ تومان +
اژدر زاپاتا برگر زغالی،جوجه گریل شده زعفرانی،قارچ و پنیر،ژامبون،هات داگ،2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ۱۶۰۰۰۰ تومان +
تری برگر 3 عدد برگر زغالی گوسفندی،ژامبون،قارچ و پنیر،2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ۱۶۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت تنوری غول 2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ۱۱۰۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ تنوری غول 2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ۱۱۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه کوچک مشکی ۹۵۰۰ تومان +
نوشابه کوچک زرد ۹۵۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده مشکی ٢۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده زرد ٢۵۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ٢۰۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ٢٧۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی مشکی ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی زرد ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی سفید ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده سفید ٢۵۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۱۶۵۰۰ تومان +
هات داگ
هات داگ قارچ و پنیر هات داگ،قارچ و پنیر،2عدد نان حجیم فرانسوی، 2 عدد سس ۸۰۰۰۰ تومان +
هات رویال 1 عدد هات داگ،ژامبون،قارچ و پنیر،2عدد نان فرانسوی،2 عدد سس ۹۰۰۰۰ تومان +
هات داگ 1 عدد هات داگ،2 عدد نان فرانسوی،2 عدد سس ۶۰۰۰۰ تومان +
دبل هات داگ قارچ و پنیر 2 عدد هات داگ،قارچ و پنیر،2 عددنان فرانسوی، 2 عددسس ۹۰۰۰۰ تومان +
دبل هات داگ 2 عدد هات داگ،2 عددنان فرانسوی، 2 عددسس ٧۵۰۰۰ تومان +
هات میکس برگر،هات داگ،قارچ و پنیر،2 عدد نان فرانسوی، 2 عدد سس ۹۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان خیابان رازی - نبش چهارراه امداد به سمت بیمارستان امداد
زمان سرویس دهی 10:30 - 15:30 و 19:30 - 23:30
حد اقل سفارش 30000 تومان
هزینه ارسال 19000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 19000 الی 23000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
محمدی سلام خیلی ممنون. بابت ساندویج های بی نظیرتون عالی بودن🙏🙏🙏 1402/02/14
کوروش فرزامیان 1402/01/18
الهه کاویان با سلام.کارتون رو قبول دارم و همیشه راضی هستم از غذاتون.ولی متاسفانه امروز چیز برگر خیلی خام بود.وسطش کاملا قرمز بود. 1402/01/06
مهتاب صولت زاده جدای از تمام مسائل پیتزای خوشمزه و خوش ملاتی بود 1401/12/23
سلام نوش جونتون از رضایت شما خرسندیم
فاطمه هاشمی سس یک دونه کلن بود پنیرشم که خیلی کم بود اصلن انگار پنیر نداشت 1401/12/18
مبینا عبادی من پیتزا مخصوص متوسط رو سفارش دادم خیلی خوشمزه بود همه ی مواد به اندازه بود و طعم خوبی داشت🥰 1401/11/07
نوش جونتون از رضایت شما بینهایت خرسندیم
احسان عسکریان چطوری میشه ساندویچ و پیتزارو بدون سس خورد واقعا چرا سس نزاشتین 1401/11/01
متین ذاکرنژاد 👌 1401/06/28
سلام امکان نداره آقای عسکریان احتمالا پیک به شما تحویل نداده برادر عزیز والا ما برای هر پیتزا لااقل 3و ساندویچ 1دونه سس رو حتما میزاریم
بینقی سلام ممنون ازتون برگرتون خوب بود فقط پنیرش کم بود 1401/06/28
زهره سادات قریشیان 1401/04/29
الهه کاویان سلام.کاش ظهرهای جمعه رو تعطیل نمیکردید 1401/03/06
حسین پیتزا سزار سفارش دادم که فکر کنم اشتباهی پیتزا مخصوص فرستاده بودن و هیچ شباهتی به پیتزا سزار نداشت. 1401/02/27
فرازمان پیتزا یونانی از نظر مزه و کیفیت عالی بود. فقط یه انتقاد کوچیک داشتم، ساندویچ سرد خیلی معمولی بود یکم تنوع موادش رو بالا ببرید. 1401/02/14
عباس شریعتی 1401/01/22
سمانه نعمتی من یه چیز برگر سفارش دادم که هم کیفیتش خوب بود و هم قیمتش نسبت فست فود های دیگه مناسب تر بود .خیلی ممنون 1400/11/10
از اینکه مجموعه ما رو انتخاب کردین واز خریدتون راضی بودین ما بسیار خرسندیم
Sara sangsefidi پیتزا یونانی و مخلوط هر دو عالی بودن. تنوع سسی هم که گذاشته بودین خوب بود. برخورد پیک هم عالی 1400/09/12
از انتخاب شما بسیار سپاسگذاریم مجموعه ما تک بوده و تک خواهد ماند مشتریان ما لایق بهترینها هستند
میلاد همبرگر دستی سفارش دادم.کیفیت و طعم‌غذا فوق العاده،بسته بندی کاملا بهداشتی و تمیز.غذا بسیار گرم‌و به موقع دستم رسید. واقعا عالی بود.نکته جالب دیگ اینکه برخلاف اکثر فست فود ها یک عدد سس اضافه هم برای دو ساندویچ گذاشته بودن که خیلی عالی بود 1400/05/19
نوشین نوحه سرا پیتزا جوجه طلاییتون خیلی خوشمزه بود. ترد و تازه بودن نونش و میزان موادش برای یه پیتزای مینی که من سفارش داده به نظرم مناسب بود. فقط کمی سرد به دستم رسید و این به نظرم درست نیست مخصوصا تو شرایط کرونا که باید غذاهای بیرون داغ مصرف بشن. و اگه یه بسته بندی نایلونی و وکیوم شده هم داشته باشید که بشه ضدعفونی کرد خیلی بهتره. اینجوری که پیک جعبه تحویل بده احتمال انتقال ویروس رو بالا میبره. بازم ممنون و خدا قوت 1400/02/28
امیرحسین امروز پیتزا یونانیتون رو سفارش دادم کیفیت قبل رو نداشت و نونش شیرین بود😐 تصور کن گوشت رو بزاری لای تیتاب و بخوری😐😂 سسم طعم خوبی نداشت 1399/11/09
مرضیه رسولی ما همیشه زغالی برگر می‌گرفتیم حرف نداشت ولی این دفعه من برگر زغالی با پنیر سفارش دادم توش پنیر ک نداشت هیچی خیلی ببخشید یه ساندویچ که هیچ شباهتی به سفارشای قبلی نداشت 1399/11/02
سلام با عرض پوزش ازخدمت شما مغازه در حال جابجایی بوده و احتمال اشتباه از سوی همکارانمون احتمالا بوده و از شما مشتری گرامی عذر خواهم انشاالله بعد از جابجایی ومستقر شدن در مکان جدید از خجالت شما مشتری عزیز در میام بازم عذر خواهی ما را پذیرا باشید
امیر دانش طلب پیتزاتون پنیرش زیاده . و اینکه خمیرش خیلی کم قطره و احساس کردم یکمی طعمه شیرینی داره ... ممنون من عاشق ساندویچ هاتون هستم 1399/10/22
علی طلوعی فرد عالی شما عالی هستین بقیه اداتونو در میارن. 💪💪💪💪💪 1399/09/20
بینهایت از شما سپاسگذاریم ممنون که مجموعه پیتزا تک رو قابل میدونید
یحیی هاشم آبادی سه تا پیتزا مخصوص و پپرونی و سبزیجات سفارش دادم واقعا عالی بود ممنون از کیفیت خوبتون 1399/08/06
از اینکه توانستیم رضایتتون رو جلب کنیم خیلی خیلی خوشحایم
ابولفضل برزویی سلام دو تا بندری سفارش دادیم فوققققققق العادددددده تند حتی تصورشم نمیشه کرد وقتی که اعتراض کردیم وقیعانه جواب میدن فلفل مون سری جدید عوض شده شاید از اون هستش ما که دفعه آخرمون بود جهت سفارش دادن 1399/07/01
رحيمي man bjoz inja asln soraq fast foodi digey nemirm vaghean alie hame chish 1399/05/31
نظر لطفتونه امیدوارم بتونیم همیشه مشتریانی مثل شما داشته باشیم که بتونن به ما انرژی مضاعفی برای هر چه بهتر شدنمون باشن و بتونیم لطفشون رو جبران کنیم
مصطفی صالحی سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان پیتزا تک...نظری که میخوام بدم انتقادی هستش و قصد جسارت ندارم به زحمت شما عزیزان! من پیتزا پپرونیبزرگ سفارش دادم! اول از هرچیزی مهم ترین نکته تو هر نوع پیتزایی پنیر اونه!درمورد پنیرش باید بگم خیلی کم لطفی کرده بودید،هیچ پنیری روی پیتزا نبود اصن!نسبت به عکس پیتزایی که تو لیست گذاشته بودید البته،همچنین مقدار ذرت و دلمه هم کم بود! قسمت خوبی که داشت پپرونی های پخته شده بود که عالی بود،فقط اگه یکم ‌نرم‌تر باشن طعم بهتری دارن! در مورد سایز هم باید بگم که من انتظارم خیلی بیشتر بود! قیمت سایز بزرگی که شما زدید با پیتزا خانواده هم‌صنفیاتون و هم‌رده هاتون برابره! پس اگه منظورتون از بزرگ همون خانوادس باید سایز پیتزاتون بزرگتر باشه! اگه هم غیر از این باشه قیمت باید کمتر باشه! درکل اگه پنیر رو در نظر نگیرم از 5 ستاره میشه 4 داد! بازم ممنون از سرویستون!خسته نباشید! 1399/04/10
خیلی از انتقادتون و نوع بیانش کمال تشکر را دارم ولی باید خدمتتون عرض کنم که اصل پپرونی اینه که خود پپرونی دیده بشه و ما بیشتر پنیر رو زیر پپرونی مصرف میکنیم
محسن حسینی پیتزای خیلی تردی بود جوری که نمیشد حتی برش داشت و خوشمزه بود ولی اون تیکه های کالباس وسطش چون مشخص بود کیفیتی نداره حالم و یکساعت بعد بد کرد 1399/03/01
سلام ببخشید از اینکه گفتین کالباسش کیفیت نداره ما داریم از ژامبون مرغ و گوشت مهام استفاده میکنیم که در حال حاضر میشه گفت یکی از بهترین برندهاست
ارمان کباب ترکی خوب بود 1398/12/06
یاسمن 1398/11/16
فائزه حقیقی 1398/07/02
بهناز پیتزا رست بیف سفارش دادم پر ملات و خوب واقعا فکر نمیکردم سبزوار پیتزا به این خوبی داشته باشه 1398/06/06
بهزاد رباطی عالی و با کیفیت مثل همیشه 1398/06/06
مبین شیرزاد پیتزا مخصوصش واقعا لذیذ و عالی بود . حتما که یه بار هم شده امتحانش کنید. 1398/05/27 7:43 PM
Ht اوایل که راه اندازیشد کیفیتش خوب بود ولی این اواخر افت کیفیت داشتن و اکثر مواقع پنیر پیتزاهایی که استفاده میشد حس میکردی که خیلی مونده 1398/05/22
محسنی عالی مثل همیشه👌👌👌👏👏 1398/03/26
حسین کیانی همیشه خوب و عالی . فقط پیک هواس جمع تر باشه 1397/12/29
رحيمي پيتزا مخلوطش خ خوشمزس از همه نظر حتما امتحان كنيد اگ ميدونسم اينحوريه ي بزرگشو سفارش ميدادم ايشالله دفعه بعد واقعن تكه پيكشم ك زود رسيد و خوش برخورد 1397/12/07
ایمان دولت ابادی عالی 1397/11/17
الهه ذاکری 1397/10/05
سبحان وهابی ثانی من یک بار گوشت و قارچ خوردم واقعا بی نظیررررررر بود دمتون گرم حالتون خوش 1397/08/01
بهزاد رباطی دمتون گرم با پیتزا هاتون هم مناسب و هم عالی همیشه پایدار باشبن 1397/06/10
مصطفی 1397/05/07
کاظم خسروجردی خیلی خوب بود 1397/03/18 9:21 PM
مصطفی 1397/02/20
محمد نظری 1397/02/18
بهزاد رباطی واقعا پیتزا رو دستشون نداریم من چند ساله مشتریشونم به بقیه هم پیشنهاد میکنم امتحان کنن فقط امیدوارم کیفیتشون مثل همیشه خوب بمونه 1397/02/01
بهناز 1397/01/13
هادی عالی 1397/01/04
مهدی زرین فر 1396/12/06
امیر مهدی قلیچی پور 1396/10/13
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق