سفارش آنلاین غذا > پیتزا تک پیتزا تک خیابان رازی - نبش چهارراه امداد به سمت بیمارستان امداد حداقل سفارش : 1000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس قرمز معمولی اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس سفید اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
نان ساندویچی اضافه ۳۰۰۰ تومان +
نان فرانسوی اضافه ۵۰۰۰ تومان +
برگر
مک دونالد 2 عدد برگر گوسفندی،ژامبون،قارچ،پنیر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
دبل چیز برگر 2 عددبرگر گوسفندی، 2 عدد پنیر گودا ۹۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ برگر گوسفندی قارچ و پنیر ۶۵۰۰۰ تومان +
برگر زغالی گوسفندی ۵۵۰۰۰ تومان +
رویال برگر برگر گوسفندی،ژامبون،قارچ،پنیر ٧۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر برگر گوسفندی و پنیر گودا ۶۰۰۰۰ تومان +
دبل برگر 2عدد برگر گوسفندی ۸۰۰۰۰ تومان +
میکس برگر برگر،جوجه،قارچ،پنیر ۸۰۰۰۰ تومان +
قارچ برگر ۶۰۰۰۰ تومان +
دبل چیز برگر با قارچ 2 عدد برگر گوسفندی،قارچ و پنیر ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا (بزرگ)
پیتزا سرآشپز(بزرگ) گوشت ریش گوساله،گوشت چرخ کرده،ژامبون،قارچ و پنیر ۱۹۹۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز(بزرگ) گوشت ریش گوساله،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(بزرگ) گوشت چرخی،ژامبون،پنیر،قارچ ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(بزرگ) گوشت ریش گوساله،جوجه طلایی،قارچ،پنیر موزارلا ۱۹۹۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(بزرگ) گوشت ریش گوساله،قارچ،پنیر موزارلا ۱۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(بزرگ) ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(بزرگ) سس،پپرونی،ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(بزرگ) ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،پنیر موزارلا ۱۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(بزرگ) گوشت ریش شده گوساله،قارچ،پنیر ٢۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا سرآشپز(متوسط) گوشت ریش گوساله،گوشت چرخ کرده،ژامبون،قارچ و پنیر ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز (متوسط) گوشت ریش گوساله،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ۱۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(متوسط) گوشت چرخی،ژامبون،پنیر،قارچ ۱۰۸۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(متوسط) گوشت ریش گوساله،جوجه طلایی،قارچ،پنیر موزارلا ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(متوسط) گوشت ریش گوساله،قارچ،پنیر موزارلا ۱۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(متوسط) ۱۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) سس،پپرونی،ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،پنیر موزارلا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(متوسط) گوشت ریش شده گوساله،قارچ،پنیر ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا سرآشپز(مینی) گوشت ریش گوساله،گوشت چرخ کرده،ژامبون،قارچ و پنیر ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز(مینی) گوشت ریش گوساله،ژامبون،قارچ،پنیر موزارلا ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(مینی) گوشت چرخی،ژامبون،پنیر،قارچ ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(مینی) گوشت ریش گوساله،جوجه طلایی،قارچ،پنیر موزارلا ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(مینی) گوشت ریش گوساله،قارچ،پنیر موزارلا ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(مینی) ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس،پپرونی،ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،قارچ،پنیر موزارلا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(مینی) گوشت ریش شده گوساله،قارچ،پنیر ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سالاد نودل ٢۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ۴۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با پنیر و قارچ ۶۰۰۰۰ تومان +
زیتون پرورده ۱۵۰۰۰ تومان +
گنده گنده گوشت سیب زمینی سرخ کرده،گوشت رست بیف،قارچ و پنیر ۱۱۰۰۰۰ تومان +
گنده گنده مرغ سیب زمینی سرخ کرده،جوجه زعفرانی،قارچ و پنیر ۹۰۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ سیب زمینی سرخ کرده،ژامبون،قارچ و پنیر ٧۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با پنیر ۵۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه سیب زمینی سرخ کرده،هات داگ،قارچ و پنیر ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
فلافل با قارچ و پنیر فلافل،قارچ وپنیر،3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۳۰۰۰۰ تومان +
جوجه و قارچ 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۴۵۰۰۰ تومان +
بندری قارچ و پنیر 150 گرم بندری و قارچ وپنیر، 3 عدد نان ساندویچی،1عدد سس ۴۰۰۰۰ تومان +
خوراک بندری 150 گرم بندری،3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۳۰۰۰۰ تومان +
کالباس خشک 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۳۵۰۰۰ تومان +
سوسیس آلمانی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۳۰۰۰۰ تومان +
همبر دستی مخصوص 120 گرم گوشت قلوه گاه مخلوط ،3 عدد نان ساندویچی ،1عدد سس ۵۰۰۰۰ تومان +
همبر دستی 110 گرم گوشت قلوه گاه مخلوط ،3 عدد نان ساندویچی ،1 عدد سس ۴۰۰۰۰ تومان +
فلافل ٢۰۰۰۰ تومان +
همبر با قارچ و پنیر مخصوص 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۵۰۰۰۰ تومان +
همبرگر شرکتی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۳۰۰۰۰ تومان +
چیز برکر شرکتی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۳۵۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ شرکتی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۴۰۰۰۰ تومان +
همبر بندری 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۳۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرآشپز
جوجه با قارچ وپنیر جوجه گریل شده زعفرانی، قارچ و پنیر ،2 عدد نان فرانسوی حجیم، 2 عددسس ٧۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا ژامبون،فلفل دلمه، قارچ و پنیر ،2 عدد نان فرانسوی 2 عددسس ۶۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف گوشت رست شده،قارچ وپنیر،دلمه،2 عدد نان فرانسوی حجیم ،2 عددسس ۹۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت تنوری ژامبون تنوری،قارچ و پنیر، 2 عدد نان فرانسوی حجیم،2 عدد سس ۶۵۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ تنوری ژامبون مرغ تنوری،قارچ و پنیر، 2عدد نان فرانسوی حجیم،2 عددسس ۶۰۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مرغ مرغ گریل شده،مواد ترکی،2 عدد نان فرانسوی حجیم،2 عدد سس ۶۵۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مخلوط برگر گوشت و مرغ گریل،موادترکی،2 عدد نان فرانسوی حجیم، 2عدد سس ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد
ژامبون میکس 150 گرم ژامبون مخلوط گوشت و مرغ، 2 عدد نان فرانسوی ،2 عدد سس ۴۵۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت 150 گرم ژامبون گوشت ،2 عدد نان فرانسوی حجیم ،2 عدد سس ۴۵۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ 150 گرم ژامبون مرغ ، 2 عدد نان فرانسوی حجیم، 2 عدد سس ۴۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ غول
زاپاتا برگر زغالی،جوجه زعفرانی،قارچ و پنیر،ژامبون، 2عدد نان فرانسوی، 2 عدد سس ۱۱۰۰۰۰ تومان +
مک دونالد ویژه 2 عدد برگر گوسفندی،ژامبون،هات داگ،قارچ و پنیر ۱٢۰۰۰۰ تومان +
اژدر زاپاتا برگر زغالی،جوجه گریل شده زعفرانی،قارچ و پنیر،ژامبون،هات داگ،2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ۱۳۰۰۰۰ تومان +
تری برگر 3 عدد برگر زغالی گوسفندی،ژامبون،قارچ و پنیر،2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ۱٢۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت تنوری غول 2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ۹۰۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ تنوری غول 2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ۹۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه کوچک مشکی ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک زرد ۸۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده مشکی ٢۱۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده زرد ٢۱۵۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱۸۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ٢۶۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی مشکی ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی زرد ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی سفید ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده سفید ٢۱۵۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۱۵۰۰۰ تومان +
هات داگ
هات داگ قارچ و پنیر هات داگ،قارچ و پنیر،2عدد نان حجیم فرانسوی، 2 عدد سس ۵۵۰۰۰ تومان +
هات رویال 1 عدد هات داگ،ژامبون،قارچ و پنیر،2عدد نان فرانسوی،2 عدد سس ۶۵۰۰۰ تومان +
هات داگ 1 عدد هات داگ،2 عدد نان فرانسوی،2 عدد سس ۴۰۰۰۰ تومان +
دبل هات داگ قارچ و پنیر 2 عدد هات داگ،قارچ و پنیر،2 عددنان فرانسوی، 2 عددسس ۶۵۰۰۰ تومان +
دبل هات داگ 2 عدد هات داگ،2 عددنان فرانسوی، 2 عددسس ۵۵۰۰۰ تومان +
هات میکس برگر،هات داگ،قارچ و پنیر،2 عدد نان فرانسوی، 2 عدد سس ٧۵۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان خیابان رازی - نبش چهارراه امداد به سمت بیمارستان امداد
زمان سرویس دهی 10:30 - 15:30 و 19 - 23
حد اقل سفارش 1000 تومان
هزینه ارسال 13000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 13000 الی 15000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
مبینا عبادی من پیتزا مخصوص متوسط رو سفارش دادم خیلی خوشمزه بود همه ی مواد به اندازه بود و طعم خوبی داشت🥰 1401/11/07
نوش جونتون از رضایت شما بینهایت خرسندیم
احسان عسکریان چطوری میشه ساندویچ و پیتزارو بدون سس خورد واقعا چرا سس نزاشتین 1401/11/01
متین ذاکرنژاد 👌 1401/06/28
سلام امکان نداره آقای عسکریان احتمالا پیک به شما تحویل نداده برادر عزیز والا ما برای هر پیتزا لااقل 3و ساندویچ 1دونه سس رو حتما میزاریم
بینقی سلام ممنون ازتون برگرتون خوب بود فقط پنیرش کم بود 1401/06/28
زهره سادات قریشیان 1401/04/29
الهه کاویان سلام.کاش ظهرهای جمعه رو تعطیل نمیکردید 1401/03/06
حسین پیتزا سزار سفارش دادم که فکر کنم اشتباهی پیتزا مخصوص فرستاده بودن و هیچ شباهتی به پیتزا سزار نداشت. 1401/02/27
فرازمان پیتزا یونانی از نظر مزه و کیفیت عالی بود. فقط یه انتقاد کوچیک داشتم، ساندویچ سرد خیلی معمولی بود یکم تنوع موادش رو بالا ببرید. 1401/02/14
عباس شریعتی 1401/01/22
سمانه نعمتی من یه چیز برگر سفارش دادم که هم کیفیتش خوب بود و هم قیمتش نسبت فست فود های دیگه مناسب تر بود .خیلی ممنون 1400/11/10
از اینکه مجموعه ما رو انتخاب کردین واز خریدتون راضی بودین ما بسیار خرسندیم
Sara sangsefidi پیتزا یونانی و مخلوط هر دو عالی بودن. تنوع سسی هم که گذاشته بودین خوب بود. برخورد پیک هم عالی 1400/09/12
از انتخاب شما بسیار سپاسگذاریم مجموعه ما تک بوده و تک خواهد ماند مشتریان ما لایق بهترینها هستند
میلاد همبرگر دستی سفارش دادم.کیفیت و طعم‌غذا فوق العاده،بسته بندی کاملا بهداشتی و تمیز.غذا بسیار گرم‌و به موقع دستم رسید. واقعا عالی بود.نکته جالب دیگ اینکه برخلاف اکثر فست فود ها یک عدد سس اضافه هم برای دو ساندویچ گذاشته بودن که خیلی عالی بود 1400/05/19
نوشین نوحه سرا پیتزا جوجه طلاییتون خیلی خوشمزه بود. ترد و تازه بودن نونش و میزان موادش برای یه پیتزای مینی که من سفارش داده به نظرم مناسب بود. فقط کمی سرد به دستم رسید و این به نظرم درست نیست مخصوصا تو شرایط کرونا که باید غذاهای بیرون داغ مصرف بشن. و اگه یه بسته بندی نایلونی و وکیوم شده هم داشته باشید که بشه ضدعفونی کرد خیلی بهتره. اینجوری که پیک جعبه تحویل بده احتمال انتقال ویروس رو بالا میبره. بازم ممنون و خدا قوت 1400/02/28
امیرحسین امروز پیتزا یونانیتون رو سفارش دادم کیفیت قبل رو نداشت و نونش شیرین بود😐 تصور کن گوشت رو بزاری لای تیتاب و بخوری😐😂 سسم طعم خوبی نداشت 1399/11/09
مرضیه رسولی ما همیشه زغالی برگر می‌گرفتیم حرف نداشت ولی این دفعه من برگر زغالی با پنیر سفارش دادم توش پنیر ک نداشت هیچی خیلی ببخشید یه ساندویچ که هیچ شباهتی به سفارشای قبلی نداشت 1399/11/02
سلام با عرض پوزش ازخدمت شما مغازه در حال جابجایی بوده و احتمال اشتباه از سوی همکارانمون احتمالا بوده و از شما مشتری گرامی عذر خواهم انشاالله بعد از جابجایی ومستقر شدن در مکان جدید از خجالت شما مشتری عزیز در میام بازم عذر خواهی ما را پذیرا باشید
امیر دانش طلب پیتزاتون پنیرش زیاده . و اینکه خمیرش خیلی کم قطره و احساس کردم یکمی طعمه شیرینی داره ... ممنون من عاشق ساندویچ هاتون هستم 1399/10/22
علی طلوعی فرد عالی شما عالی هستین بقیه اداتونو در میارن. 💪💪💪💪💪 1399/09/20
بینهایت از شما سپاسگذاریم ممنون که مجموعه پیتزا تک رو قابل میدونید
یحیی هاشم آبادی سه تا پیتزا مخصوص و پپرونی و سبزیجات سفارش دادم واقعا عالی بود ممنون از کیفیت خوبتون 1399/08/06
از اینکه توانستیم رضایتتون رو جلب کنیم خیلی خیلی خوشحایم
ابولفضل برزویی سلام دو تا بندری سفارش دادیم فوققققققق العادددددده تند حتی تصورشم نمیشه کرد وقتی که اعتراض کردیم وقیعانه جواب میدن فلفل مون سری جدید عوض شده شاید از اون هستش ما که دفعه آخرمون بود جهت سفارش دادن 1399/07/01
رحيمي man bjoz inja asln soraq fast foodi digey nemirm vaghean alie hame chish 1399/05/31
نظر لطفتونه امیدوارم بتونیم همیشه مشتریانی مثل شما داشته باشیم که بتونن به ما انرژی مضاعفی برای هر چه بهتر شدنمون باشن و بتونیم لطفشون رو جبران کنیم
مصطفی صالحی سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان پیتزا تک...نظری که میخوام بدم انتقادی هستش و قصد جسارت ندارم به زحمت شما عزیزان! من پیتزا پپرونیبزرگ سفارش دادم! اول از هرچیزی مهم ترین نکته تو هر نوع پیتزایی پنیر اونه!درمورد پنیرش باید بگم خیلی کم لطفی کرده بودید،هیچ پنیری روی پیتزا نبود اصن!نسبت به عکس پیتزایی که تو لیست گذاشته بودید البته،همچنین مقدار ذرت و دلمه هم کم بود! قسمت خوبی که داشت پپرونی های پخته شده بود که عالی بود،فقط اگه یکم ‌نرم‌تر باشن طعم بهتری دارن! در مورد سایز هم باید بگم که من انتظارم خیلی بیشتر بود! قیمت سایز بزرگی که شما زدید با پیتزا خانواده هم‌صنفیاتون و هم‌رده هاتون برابره! پس اگه منظورتون از بزرگ همون خانوادس باید سایز پیتزاتون بزرگتر باشه! اگه هم غیر از این باشه قیمت باید کمتر باشه! درکل اگه پنیر رو در نظر نگیرم از 5 ستاره میشه 4 داد! بازم ممنون از سرویستون!خسته نباشید! 1399/04/10
خیلی از انتقادتون و نوع بیانش کمال تشکر را دارم ولی باید خدمتتون عرض کنم که اصل پپرونی اینه که خود پپرونی دیده بشه و ما بیشتر پنیر رو زیر پپرونی مصرف میکنیم
محسن حسینی پیتزای خیلی تردی بود جوری که نمیشد حتی برش داشت و خوشمزه بود ولی اون تیکه های کالباس وسطش چون مشخص بود کیفیتی نداره حالم و یکساعت بعد بد کرد 1399/03/01
سلام ببخشید از اینکه گفتین کالباسش کیفیت نداره ما داریم از ژامبون مرغ و گوشت مهام استفاده میکنیم که در حال حاضر میشه گفت یکی از بهترین برندهاست
ارمان کباب ترکی خوب بود 1398/12/06
یاسمن 1398/11/16
فائزه حقیقی 1398/07/02
بهناز پیتزا رست بیف سفارش دادم پر ملات و خوب واقعا فکر نمیکردم سبزوار پیتزا به این خوبی داشته باشه 1398/06/06
بهزاد رباطی عالی و با کیفیت مثل همیشه 1398/06/06
مبین شیرزاد پیتزا مخصوصش واقعا لذیذ و عالی بود . حتما که یه بار هم شده امتحانش کنید. 1398/05/27 7:43 PM
Ht اوایل که راه اندازیشد کیفیتش خوب بود ولی این اواخر افت کیفیت داشتن و اکثر مواقع پنیر پیتزاهایی که استفاده میشد حس میکردی که خیلی مونده 1398/05/22
محسنی عالی مثل همیشه👌👌👌👏👏 1398/03/26
حسین کیانی همیشه خوب و عالی . فقط پیک هواس جمع تر باشه 1397/12/29
رحيمي پيتزا مخلوطش خ خوشمزس از همه نظر حتما امتحان كنيد اگ ميدونسم اينحوريه ي بزرگشو سفارش ميدادم ايشالله دفعه بعد واقعن تكه پيكشم ك زود رسيد و خوش برخورد 1397/12/07
ایمان دولت ابادی عالی 1397/11/17
الهه ذاکری 1397/10/05
سبحان وهابی ثانی من یک بار گوشت و قارچ خوردم واقعا بی نظیررررررر بود دمتون گرم حالتون خوش 1397/08/01
بهزاد رباطی دمتون گرم با پیتزا هاتون هم مناسب و هم عالی همیشه پایدار باشبن 1397/06/10
مصطفی 1397/05/07
کاظم خسروجردی خیلی خوب بود 1397/03/18 9:21 PM
مصطفی 1397/02/20
محمد نظری 1397/02/18
بهزاد رباطی واقعا پیتزا رو دستشون نداریم من چند ساله مشتریشونم به بقیه هم پیشنهاد میکنم امتحان کنن فقط امیدوارم کیفیتشون مثل همیشه خوب بمونه 1397/02/01
بهناز 1397/01/13
هادی عالی 1397/01/04
مهدی زرین فر 1396/12/06
امیر مهدی قلیچی پور 1396/10/13
ایلیا جاجرمی خیلییییی خوبهههههه 1396/08/18
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق