سفارش آنلاین غذا > رستوران دربار رستوران دربار میدان طالقانی - رو به روی نمایندگی هیوندا حداقل سفارش : 50000 تومان  - زمان ارسال 30 تا 60 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس انار ٢۰۰۰ تومان +
قاشق چنگال ۳۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سالادشیرازی ۱٧۰۰۰ تومان +
سالاد فصل ٢۵۰۰۰ تومان +
زیتون پرورده ٢۵۰۰۰ تومان +
ماست موسیر ۱۰۰۰۰ تومان +
سوپ جو کیلویی ۴۰۰۰۰ تومان +
ماست مخصوص دربار ٢۰۰۰۰ تومان +
ماست و خیار ۱٧۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
سینی کبابی مخصوص دربار یک سیخ جوجه،یک سیخ بختیاری،یک سیخ پاچین،دو سیخ کباب لقمه نگینی،4 پرس برنج ایرانی ۶٧۰۰۰۰ تومان +
سینی چلویی مخصوص دربار ته چین گوشت،ته چین مرغ،استامبولی با 150 گرم گوشت،باقالی با 150 گرم گوشت ۶۵۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ کباب یک سیخ کوبیده 110 گرم،خیارشور،کلم بنفش،نان تنوری ۶۵۰۰۰ تومان +
غذای سنتی(بدون برنج)
کباب کوبیده(سیخی) نان و گوجه همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم از منو انتخاب کنید ۵۵۰۰۰ تومان +
گوجه(سیخی) ۱۰۰۰۰ تومان +
جوجه(بدون برنج) 200 گرم شنیسل مرغ ۸۰۰۰۰ تومان +
پاچین(بدون برنج) ۹۵۰۰۰ تومان +
میکس(بدون برنج) 100 گرم شنیسل،110 گرم کوبیده ۹۵۰۰۰ تومان +
میکس لقمه(بدون برنج) 100 گرم شنیسل مرغ،180 گرم کوبیده ۱٢۵۰۰۰ تومان +
لقمه(سیخی) 180 گرم ، نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۸۵۰۰۰ تومان +
چنجه(بدون برنج) 110 گرم فیله گوساله ۹۰۰۰۰ تومان +
برگ(بدون برنج) 180 گرم فیله گوساله ۱۴۰۰۰۰ تومان +
بختیاری(بدون برنج) 130 گرم شنیسل مرغ،70 گرم فیله گوساله ۱٢۰۰۰۰ تومان +
سلطانی(بدون برنج) 110 گرم فیله گوساله،180 گرم کوبیده ۱۴۵۰۰۰ تومان +
کباب نگینی(سیخی) 110 گرم ٧۵۰۰۰ تومان +
مرغ ربی(بدون برنج) 450 گرم ران مرغ ۹۰۰۰۰ تومان +
اکبر جوجه(بدون برنج) 500 گرم مرغ ۱۰۰۰۰۰ تومان +
مرغ سرخ شده(بدون برنج) 450 گرم ران مرغ ۹۰۰۰۰ تومان +
ماهی قزل آلا کبابی(بدون برنج) 450 گرم ماهی قزل ۱۶۵۰۰۰ تومان +
قیمه(بدون برنج) ٧۰۰۰۰ تومان +
قرمه سبزی(بدون برنج) ٧۵۰۰۰ تومان +
گوشت گوساله(بدون برنج) ٢۸٧۰۰۰ تومان +
غذای سنتی(برنج ایرانی)
چلو کوبیده(ایرانی) 2 سیخ،220گرم ۱۶۰۰۰۰ تومان +
چلو جوجه(ایرانی) 200 گرم شنیسل مرغ ۱۳۰۰۰۰ تومان +
چلو پاچین(ایرانی) ۱۴۵۰۰۰ تومان +
چلو میکس(ایرانی) 100 گرم شنیسل،110 گرم کوبیده ۱۴۵۰۰۰ تومان +
چلو میکس لقمه(ایرانی) 100 گرم شنیسل مرغ،180 گرم کوبیده ۱٧۵۰۰۰ تومان +
چلو لقمه(ایرانی) 2سیخ،360 گرم ٢٢۰۰۰۰ تومان +
چلو چنجه(ایرانی) 110 گرم فیله گوساله ۱۴۰۰۰۰ تومان +
چلو برگ(ایرانی) 180 گرم فیله گوساله ۱۹۰۰۰۰ تومان +
چلو بختیاری(ایرانی) 130 گرم شنیسل مرغ،70 گرم فیله گوساله ۱٧۰۰۰۰ تومان +
چلو سلطانی(ایرانی) 110 گرم فیله گوساله،180 گرم کوبیده ۱۹۵۰۰۰ تومان +
چلو کباب نگینی(ایرانی) 2 سیخ،110 گرم کوبیده + 100 گرم شنیسل ٢۰۰۰۰۰ تومان +
ته چین گوشت و بادمجان(ایرانی) 200 گرم گوشت رست شده،50 گرم بادمجان ۱۹۵۰۰۰ تومان +
ته چین مرغ(ایرانی) 400 گرم گوشت مرغ ۱۶۵۰۰۰ تومان +
استامبولی با گوشت(ایرانی) 130 گرم مغز ران گوساله ۱۵۰۰۰۰ تومان +
باقالی پلو با گوشت(ایرانی) 130 گرم مغز ران گوساله ۱۵۰۰۰۰ تومان +
شوید پلو با ماهی کبابی(ایرانی) 450 گرم ماهی قزل ٢۳۰۰۰۰ تومان +
چلو مرغ ربی(ایرانی) 450 گرم ران مرغ ۱۴۰۰۰۰ تومان +
چلو اکبر جوجه(ایرانی) 500 گرم مرغ ۱۵۰۰۰۰ تومان +
چلو مرغ سرخ شده(ایرانی) 450 گرم ران مرغ ۱۴۰۰۰۰ تومان +
چلو قیمه(ایرانی) ۱٢۰۰۰۰ تومان +
چلو قرمه سبزی(ایرانی) ۱٢۵۰۰۰ تومان +
شوید پلو ایرانی(پرسی) ۶۵۰۰۰ تومان +
برنج ایرانی(پرسی) ۵۰۰۰۰ تومان +
استانبولی ساده ایرانی(پرسی) بدون گوشت ۶۵۰۰۰ تومان +
باقالی پلو ساده ایرانی(پرسی) بدون گوشت ۶۵۰۰۰ تومان +
چلو گوشت گوساله(ایرانی) 350گرم ۳۳٧۰۰۰ تومان +
استامبولی با گوشت چرخی(ایرانی) 120 گرم گوشت چرخی،50 گرم بادمجان ۱٢۰۰۰۰ تومان +
ته چین گوشت چرخی و بادمجان(ایرانی) 120 گرم گوشت چرخی،50 گرم بادمجان ۱٢۰۰۰۰ تومان +
غذای سنتی(برنج پاکستانی)
چلو کوبیده(پاکستانی) 2 سیخ،220گرم ۱۴۰۰۰۰ تومان +
چلو میکس(پاکستانی) 100 گرم شنیسل،110 گرم کوبیده ۱٢۵۰۰۰ تومان +
چلو جوجه(پاکستانی) 200 گرم شنیسل مرغ ۱۱۰۰۰۰ تومان +
چلو لقمه(پاکستانی) 2سیخ،360 گرم ٢۰۰۰۰۰ تومان +
چلو میکس لقمه(پاکستانی) 100 گرم شنیسل مرغ،180 گرم کوبیده ۱۵۵۰۰۰ تومان +
چلو چنجه(پاکستانی) 110 گرم فیله گوساله ۱٢۰۰۰۰ تومان +
چلو برگ(پاکستانی) 180 گرم فیله گوساله ۱٧۰۰۰۰ تومان +
چلو بختیاری(پاکستانی) 130 گرم شنیسل مرغ،70 گرم فیله گوساله ۱۵۰۰۰۰ تومان +
چلو سلطانی(پاکستانی) 110 گرم فیله گوساله،180 گرم کوبیده ۱٧۵۰۰۰ تومان +
چلو کباب نگینی(پاکستانی) 2 سیخ،110 گرم کوبیده + 100 گرم شنیسل ۱۸۰۰۰۰ تومان +
چلو پاچین(پاکستانی) ۱٢۵۰۰۰ تومان +
ته چین گوشت و بادمجان(پاکستانی) 200 گرم گوشت رست شده،50 گرم بادمجان ۱٧۵۰۰۰ تومان +
ته چین مرغ(پاکستانی) 400 گرم گوشت مرغ ۱۴۵۰۰۰ تومان +
چلو مرغ سرخ شده(پاکستانی) 450 گرم ران مرغ ۱٢۰۰۰۰ تومان +
چلو مرغ ربی(پاکستانی) 450 گرم ران مرغ ۱٢۰۰۰۰ تومان +
چلو اکبر جوجه(پاکستانی) 500 گرم مرغ ۱۳۰۰۰۰ تومان +
استامبولی با گوشت(پاکستانی) 130 گرم مغز ران گوساله ۱۳۰۰۰۰ تومان +
باقالی پلو با گوشت(پاکستانی) 130 گرم مغز ران گوساله ۱۳۰۰۰۰ تومان +
شوید پلو با ماهی کبابی(پاکستانی) 450 گرم ماهی قزل ٢۱۰۰۰۰ تومان +
استامبولی با گوشت چرخی(پاکستانی) 120 گرم گوشت چرخی،50 گرم بادمجان ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ته چین گوشت چرخی و بادمجان(پاکستانی) 120 گرم گوشت چرخی،50 گرم بادمجان ۱۰۰۰۰۰ تومان +
چلو گوشت گوساله(پاکستانی) 350 گرم ۳۱٧۰۰۰ تومان +
برنج پاکستانی(پرسی) ۳۰۰۰۰ تومان +
باقالی پلو ساده پاکستانی(پرسی) ۴۵۰۰۰ تومان +
استانبولی ساده پاکستانی(پرسی) ۴۵۰۰۰ تومان +
چلو قیمه(پاکستانی) ۱۰۰۰۰۰ تومان +
چلو قرمه سبزی(پاکستانی) ۱۰۵۰۰۰ تومان +
نان
نان ٢۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه قوطی مشکی ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی زرد ۱۹۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده مشکی ٢۹۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده زرد ٢۹۰۰۰ تومان +
دوغ نعنا خانواده عالیس ۳۴۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه هلو ٢٢۰۰۰ تومان +
آب معدنی کوچک ۵۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه هلو ٢٢۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده سیب ۳۰۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده هلو عالیس ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(مشکی) ۱٢۰۰۰ تومان +
نوع رستوران رستوران و کترینگ
آدرس رستوان میدان طالقانی - رو به روی نمایندگی هیوندا
زمان سرویس دهی 11:30 الی 15:45 و 19:30 الی 23
حد اقل سفارش 50000 تومان
هزینه ارسال 19000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 19000 الی 22000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم
رضا خسروی کیفیت تقریبا قابل قبول بود و اگر در بسته بندی تجدید نظر و ابتکار جدید در نظر گرفته شود بهتر است 1402/11/12
محدثه فیض ابادی من ماهیو امتحان کردم اصلا خوب پخته نشده بود ،خوب نبود 1402/10/06
Ht میکس گرفتم بسیار عالی بود حتی بهتر از رستوران های قدیمی که همه بعنوان درجه یک ازشون اسم میبرن فقط امیدوارم که مثل بقیه دچار افت کیفیت نشه 1402/07/07 8:09 PM
مهدی ترابی حضوری تحویل گرفتم هم کوبیده وهم پاچین نسبت به قیمت کیفیت خوبی داشت باتوجه به اینکه سفارش من دوسیخ پاچین هم داشت ولی به جای پاچین بال گذاشته بودند وای کاش موجودش نمی‌کردند........ولی هرچی خواستم خودم را متقاعد کنم به نقد از این نوع تحویل غذا کیفیت غذا مانع شد 1402/05/18
Kia غذا و ارسال عالی و باکیفیت بود و ارسال در عرض 10 دقیقه داغ . تشکر . 1402/04/29
Fateme mohammadi با سلام ته چین گوشت و بادنجان بی نهایت عالی و خوشمزه بود نسبت به تمام جاهایی که خورده بودم و چلو کبابتون هم عالی و گوشتش بسیار مغز پخت بود 1402/02/13
Abbas.sh چنجه و پاچین بسیار عالی بود. ممنون🌷 1402/02/10
حمید رضا وفایی با سلام اکبر جوجه و چنجه خوب بودند، ولی اندازه ی کوبیده ها به شدت کوچیک بود شاید هر کباب 50گرمظاهرا دونوع کوبیده دارندبرای حضوری یه جور برا ارسال جور دیگر، امیدوارم مدیریت دربار توصیح داشته باشند.ممنون 1401/12/05
Abbas.sh 1401/11/09
ابوالفضل شرفی مقدم غذا هاشو واقعا عالیه 1401/08/16
احمد شرفی واقعا سینی مخصوص دربار عالیه 1401/07/29
امیر سلام.اکبر جوجه سفارش داده بودم.متاسفانه بجای اکبر جوجه مرغ آب پز برام آورده بودن.ولی برنجش خوب بود. 1401/06/05
رضا کریمی کباب برگتون بشدت خام و نپخته و مونده بود. افتضاح 1401/02/04
انیس منصوری دیروز قیمه سفارش دادم ولی قیمه‌ی مونده فرستادن خششک وبی اب بود یه تیکه گوشت داشت باچهارتا سیب زمینی و بقیش لپه دریغ ازیکم اب وروغن و...یه بو موندگی هم داشت،ما پولمون ازسر راه نیاوردیم ک همچین غذایی میدین ب مشتری،هنوز تویخچاله دست نخورده 1401/01/28
امیری فوق العاده بود کباب میکسش عالی بود طعمش ممنونم از کیفیت خیلی خوبتون 1401/01/15
مجید کاشفی زاده سفارش من اکبرجوجه بود همه چی اوکی بود 1400/12/29
حسن دارینی اکبر جوجه افتضاح بو میداد 1400/12/16
شایانی کیفیت غذا عالی و‌کم نظیر،نسبت ب قیمت عالیه،به موقع رسید و داغه داغ بود.دمتون گرم 1400/10/30
حسین صحرائی تقریبا میشه گفت در مقایسه با قیمتاشون غذاشون خوبه 1400/10/13
ابوالفضل دهقانی 1400/08/13
یاسین روحانی خیلی خوب بود،امیدوارم کیفیت به همین صورت حفظ شود،هم برنج هم کباب 1400/07/16
فاطمه تاج آبادی سلام من بار اولم بود که از شما غذا سفارش میدادم واقعا کیفیت عالی بود امیدوارم همیشه اینطوری بمانید فقط یه پیشنهاد داشتم اندازه کباب کوبیده ها به نظر من خیلی کوچیک بود 1400/07/09
قاضی سلام ممنونم از غذاهای باکیفیت وعالی تون من تقریبا تمام رستوران های غذارسان رو امتحان کردم هیچکدوم به کیفیت غذای شما نمی‌رسه چندین بار اکبر جوجه ومیکس سفارش دادم بسیار عالی و با کیفیت بود .امیدوارم همیشه همینطور بمونید وماهم مشتری همیشگیتون باشیم . موفق باشید 1400/06/29
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق