سفارش آنلاین غذا > فست فود سلطان فست فود سلطان بین دانشگاه 20 و 22 حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اسنک
سس چیلی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
اضافه
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز شیرین اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
برگر
چیلی برگر یک عدد برگر شرکتی، قارچ، پنیر پیتزا، کالباس پپرونی، کلم، گوجه، خیار شور، نان گرد (درصورت اتمام 3 عدد نان ساندویچی) ٧۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ یک عدد برگر شرکتی،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم، نان گرد(درصورت اتمام 3 عدد نان ساندویچی) ۶۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر دوبل دو عدد برگر شرکتی،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم، نان گرد (درصورت اتمام 3 عدد نان ساندویچی) ٧۵۰۰۰ تومان +
رویال برگر یک عدد برگر شرکتی،دو ورق کالیاس خشک،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم، نان گرد (درصورت اتمام 3 عدد نان ساندویچی) ٧۰۰۰۰ تومان +
چیکن برگر دو عدد فیله مرغ گریل شده،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،نان (در صورت موجود بودن نان گرد و یا 3 عدد نان ساندویچی) ۱٢۰۰۰۰ تومان +
سلطان برگر یک عدد برگر ذغالی دست ساز 120 گرمی گوشت گوساله، یک عدد فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، یک ورق ژامبون گوشت 70%،نان (در صورت موجود بودن نان گرد و یا 3 عدد نان ساندویچی) ۱۵۰۰۰۰ تومان +
میکس برگر یک عدد برگر زغالی دست ساز 120 گرمی گوشت گوساله، یک عدد فیله مرغ گریل شده، دو عدد پنیر ورقه ای، گوجه، خیارشور، کلم،نان (در صورت موجود بودن نان گرد و یا 3 عدد نان ساندویچی) ۱۴۰۰۰۰ تومان +
برگر جوسی لوسی یک عدد برگر ذغالی دست ساز 240 گرمی گوشت گوساله با مغز، پنیر پیتزا، یک عدد پنیر ورقه ای، گوجه، خیارشور، کلم، نان (در صورت موجود بودن نان گرد در غیر این صورت 3 عدد نان ساندویچی) ۱۶۰۰۰۰ تومان +
برگر مک دونالد یک عدد برگر زغالی دست ساز 120 گرمی گوشت گوساله، دو ورق ژامبون گوشت 70%، دو عدد پنیر ورقه ای، گوجه، خیارشور، کلم، نان (در صورت موجود بودن نان گرد در غیر این صورت 3 عدد نان ساندویچی) ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا خانواده
پیتزا ویژه سلطان خانواده خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،ژامبون گوشت ،کالباس خشک ،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت ۱۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف خانواده خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،گوشت گوساله ریش شده،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ٢۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی خانواده خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،کالباس پپرونی،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت ٢۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سلطان خانواده خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،مقدار کمی گوشت گوساله چرخ شده،کالباس،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ۱۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط خانواده خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،کالباس،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ۱۵۸۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت وقارچ خانواده خمیر دست ساز امریکایی 28 سانتی،گوشت چرخ شده،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت ٢۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا یک نفره
پیتزا ویژه سلطان یک نفره خمیر دست ساز امریکایی 21 سانتی،ژامبون گوشت ،کالباس خشک ،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت ۱۰۸۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف یک نفره خمیر دست ساز امریکایی 21 سانتی،گوشت گوساله ریش شده،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ۱۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی یک نفره خمیر دست ساز امریکایی 21 سانتی،کالباس پپرونی،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت ۱۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط یک نفره خمیر دست ساز امریکایی 21 سانتی،،کالباس،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ۸۸۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ یک نفره خمیر دست ساز امریکایی 21 سانتی،،گوشت چرخ شده،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه،ذرت ۱۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سلطان یک نفره خمیر دست ساز امریکایی 21 سانتی،مقدار کمی گوشت گوساله چرخ شده،کالباس،پنیر پیتزا،قارچ،فلفل دلمه ۱۰۵۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی ساده یک نفره ۵۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ساده دو نفره ۹۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه یک نفره سیب زمینی سرخ شده،قارچ،پنیر ۶۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه دو نفره ۱۱۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی قارچ و گوشت یک نفره سیب زمینی سرخ شده،گوشت گوساله ریش شده،قارچ،پنیر ۸۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی قارچ و گوشت دو نفره سیب زمینی سرخ شده،گوشت گوساله ریش شده،قارچ،پنیر ۱۶۰۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ یک نفره سیب زمینی سرخ شده،قارچ،پنیر،کالباس خشک ۶۵۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ دو نفره سیب زمینی سرخ شده،قارچ،پنیر،کالباس خشک ۱٢۰۰۰۰ تومان +
چیپس و پنیر ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
همبرگر دستی گوشت چرخ شده،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۵۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف گوشت گوساله ریش شده،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر گوشت گوساله ریش شده،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات 20 مورفین،هات داگ،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ 2020 مورفین،همبر ماشینی،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ مورفین بندری،همبر دستی،کالباس سرد،قارچ،پنیر اضافه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا 100 گرم میکس یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و خوراک بندری با سوسیس آلمانی 55%، گوجه، خیارشور، کلم، 3 عدد نان ساندویچی ۵۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ هات داگ 80%،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۵۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر هات داگ 80%،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ تنوری هات داگ 80%،قارچ،پنیر پیتزای تنوری،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمب هات میکس 200 گرم ژامبون تنوری 55%، قارچ، پنیر، هات داگ 55%، فلفل دلمه ای، گوجه، خیارشور، کلم، 3 عدد نان ساندویچی ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کوکتل 200 گرم کوکتل 55%،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۵۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر 200 گرم کوکتل 55%،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سوسیس بندری 200 گرم سوسیس آلمانی 55% خردشده، فلفل دلمه ای، پیاز سرخ کرده، گوجه، خیارشور، کلم، 3 عدد نان ساندویچی ۵۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر 200 گرم سوسیس آلمانی 55% خردشده، قارچ، پنیر،فلفل دلمه ای، پیاز سرخ کرده، گوجه، خیارشور، کلم، 3 عدد نان ساندویچی ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ دبل هات داگ ویژه 2 عدد هات داگ 55%،قارچ،پنیر،کلم،گوجه,خیار شور ,3 عدد نان ساندویچی ٧۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ مرغ ریش شده،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۶۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر مرغ ریش شده،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ٧۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون تنوری مخصوص 140 گرم ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۸۰۰۰۰ تومان +
هات رویال یک عدد سوسیس هات داگ 55%، قارچ، پنیر، 2 ورق کالباس خشک 55%، کلم، گوجه، خیار شور، 3 عدد نان ساندویچی ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمب هات 21 یک عدد سوسیس هات داگ 55%، یک عدد برگر شزکتی 30%، کلم، گوجه، خیار شور، 3 عدد نان ساندویچی ٧۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمب افلاطون یک عدد برگر شرکتی 30%، یک عدد سوسیس هات داگ 55%، 2 ورق کالباس خشک 55%، قارچ، پنیر، کلم، گوجه، خیارشور، 3 عدد نان ساندویچی ۸۰۰۰۰ تومان +
همبر با قارچ و پنیر گوشت چرخ شده،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ بیف هات داگ گوشت ریش ریش شده گوساله، قارچ، پنیر، یک عدد سوسیس هات داگ 90%، گوجه ،کلم ،خیارشور، 3 عدد نان ساندویچی ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ پنیری یک عدد هات داگ پنیری 80%، کلم، گوجه، خیارشور، 3 عدد نان باگت ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ و پنیر یک عدد هات داگ پنیری 80%، قارچ، پنیر، کلم، گوجه، خیارشور، 3 عدد نان باگت ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کوکتل شکاری 2 عدد سوسیس کوکتل شکاری 90%، کلم، گوجه، خیارشور، 3 عدد نان باگت ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کوکتل شکاری با قارچ و پنیر 2 عدد سوسیس کوکتل شکاری 90%،قارچ ،پنیر ،کلم، گوجه، خیارشور، 3 عدد نان باگت ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سوسیس بلغاری یک عدد سوسیس بلغاری 80%، کلم، گوجه، خیارشور، 3 عدد نان باگت ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سوسیس بلغاری با قارچ و پنیر یک عدد سوسیس بلغاری 80%، قارچ، پنیر، کلم، گوجه، خیارشور، 3 عدد نان باگت ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد
ساندویچ کالباس پپرونی تند 120 گرم کالباس پپرونی 70%، گوجه،‌ خیارشور، کلم، 3 عدد نان باگت ۵۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون گوشت 120 گرم ژامبون گوشت 70%، گوجه،‌ خیارشور، کلم، 3 عدد نان باگت ۶۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کالباس خشک 100 گرم کالباس خشک 70%، گوجه، خیارشور، کلم، 3 عدد نان ساندویچی ۵۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کالباس معمولی 100 گرم کالباس مارتادلا، گوجه، خیارشور، کلم، 3 عدد نان ساندویچی ۵۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری پپسی ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری میراندا ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی پپسی ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی میراندا ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی سون ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده مشکی ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده زرد ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده سپرایت ۳۰۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱۰۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۳۴۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ٢۵۰۰۰ تومان +
آب معدنی کوچک ۵۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه ای ۱٧۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۱۹۰۰۰ تومان +
آب معدنی بزرگ 1/5لیتری ۸۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان بین دانشگاه 20 و 22
زمان سرویس دهی 10 - 16 و 18- 23
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 19000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 19000 الی 22000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم
امیرپوریا کیخسروی خوبه کیفیتاش 1402/11/17
محمد پارسا عباسی عالی بود منمون از شما 1402/11/06
عرفان مهدوی ساندویچ پیتزا گرفتیم خیلی خوب بود 1402/10/24
حمید رضا وفایی با سلام به نظرم می‌رسد بجای تبلیغات زیاد و بیهوده ،کیفیت غذا را بالا ببرید خودش خودش رو تبلیغ خواهد کرد دو عدد ساندویج همبر سفارش دادم که بسیار چرب ،شور و بی کیفیت بود انشا.. کیفیت تون بهتر شود 1402/10/14
زهرا احمدی طعم عالی😍 1402/08/25
مهدی علیزاده پیتزا رست بیف و مخلوط عالی بود عالی عالی براتون آرزوی موفقیت دارم 1402/07/20
مریم مهری من پیتزا تک نفره مخلوط سفارش دادم حجمش و مزش خوب بود اما مسموم شدم 😔نمدونم چرا جدیدا همه گوشتا و سوسیسا مسمومن چرا اخه 1402/05/09
هوشیار بندی با قارچ پنیر عالی بود 1402/04/12
فائزه ساندویچ همبر دستی خیلی بدمزه بود
یه مقدارم سوزونده بودن گوشت رو
1402/03/26 8:55 PM
مهدی علیزاده ساندویچ رست بیف عالی عالی عالی عالی 1402/02/24
فائزه خواجه 1402/02/22
Mohad stiry من دوتا ساندویچ هات داگ سفارش دادم متاسفانه یکیشو اشتباهی برام مرغ گذاشتین شماره ای نبود که پس بفرستم لطفا دقت کنید چون اصلا نتونستم بخورم از مرغ متنفرم 1402/02/08
الهه کاویان سلام.از غذاها و قیمتها بسیار راضیم.امیدوارم همینطور موفق بمونن. ولی تعجبم چرا همه ی نظرها مثبته ولی باز هم 4 ستاره س.چرا 5ستاره نیست 1402/02/06
مجید دانشور واقعا کیفیت خوبه امیدوارم همیشه همینطور ادامه بدین 1402/01/19
رضا آزاد 1401/10/12
مجید دانشور پیتزا خانواده گرفتم چندبار. واقعا هممون راضی هستیم. دمت گرم 1401/07/08
یاسمن عالی بود ساندویچ بمب هاتمیکس😍😍 1401/04/13
قانعی بسیار عالی و با کیفیت 1401/01/21
سید صادق میری عالی و درجه یک 👌 1400/11/12
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق