سفارش آنلاین غذا > فست فود سلطان فست فود سلطان بین دانشگاه 20 و 22 حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز شیرین اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ۱۵۰۰ تومان +
برگر
چیز برگر یک عدد برگر شرکتی،پنیر پیتزا،گوجه،خیارشور،کلم ۳۶۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ یک عدد برگر شرکتی،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم ۳۸۰۰۰ تومان +
چیز برگر دوبل دو عدد برگر شرکتی،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم ۴۵۰۰۰ تومان +
قارچ برگر یک عدد برگر شرکتی،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم ۳۳۰۰۰ تومان +
رویال برگر یک عدد برگر شرکتی،دو ورق کالیاس خشک،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم ۴۵۰۰۰ تومان +
برگر زغالی
قارچ برگر زغالی یک عدد برگر شرکتی،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم ۴۴۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ زغالی یک عدد برگر شرکتی،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم ۴۸۰۰۰ تومان +
رویال برگر زغالی یک عدد برگر شرکتی،دو ورق کالیاس خشک،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم ۵۵۰۰۰ تومان +
چیز برگر دوبل زغالی دو عدد برگر شرکتی،پنیر پیتزا،قارچ،گوجه،خیارشور،کلم ۶۳۰۰۰ تومان +
چیز برگر زغالی یک عدد برگر شرکتی،پنیر پیتزا،گوجه،خیارشور،کلم ۴۴۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا (یک نفره)
پیش غذا
سیب زمینی ساده یک نفره ۳۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ساده دو نفره ۵۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه یک نفره سیب زمینی سرخ شده،قارچ،پنیر ۴۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه دو نفره ٧۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی قارچ و گوشت یک نفره سیب زمینی سرخ شده،گوشت گوساله ریش شده،قارچ،پنیر ۵۸۰۰۰ تومان +
سیب زمینی قارچ و گوشت دو نفره سیب زمینی سرخ شده،گوشت گوساله ریش شده،قارچ،پنیر ۱۱۰۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ یک نفره سیب زمینی سرخ شده،قارچ،پنیر،کالباس خشک ۴۶۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ دو نفره سیب زمینی سرخ شده،قارچ،پنیر،کالباس خشک ۸۵۰۰۰ تومان +
چیپس و پنیر ۳٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ
همبرگر دست ساز گوشت چرخ شده،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۰۰۰۰ تومان +
همبرگر ماشینی یک عدد برگر شرکتی،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف گوشت گوساله ریش شده،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۵۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر گوشت گوساله ریش شده،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۵۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات 20 مورفین،هات داگ،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۴۱۰۰۰ تومان +
ساندویچ 2020 مورفین،همبر ماشینی،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۴۱۰۰۰ تومان +
ساندویچ مورفین بندری،همبر دستی،کالباس سرد،قارچ،پنیر اضافه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا بندری،همبر دستی،مقداری پنیر،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ هات داگ 80،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر هات داگ،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ تنوری هات داگ،قارچ،پنیر پیتزای تنوری،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۴۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمب هات میکس ژامبون تنوری،هات داگ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۵۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کوکتل کوکتل 55%،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر کوکتل 55%،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ کباب لقمه کباب لقمه 30%،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کباب لقمه با قارچ و پنیر کباب لقمه 30%،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ سوسیس بندری سوسیس خردشده،فلفل دلمه،پیاز سرخ شده،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر سوسیس خردشده،فلفل دلمه،پیاز سرخ شده،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ دبل هات داگ ویژه 2 عدد هات داگ،قارچ و پنیر،کلم،گوجه,خیار شور ,3 عدد نان ساندویچی ۴۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ جگر مرغ جگر مرغ سرخ شده،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ فلافل 4 قرص فلافل، گوجه، خیارشور، کلم، 3 عدد نان ساندویچی ٢۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر 4 قرص فلافل،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۱۰۰۰ تومان +
ساندویچ فلاسیس ترکیب سوسیس بندری و فلافل،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ فلابرگر ترکیب همبر دستی و فلافل،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ استیک استیک گوشت شرکتی 70%،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ استیک با قارچ و پنیر استیک گوشت شرکتی 70%،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۴۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون تنوری مخصوص 140 گرم ژامبون گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۴۸۰۰۰ تومان +
هات رویال هات داگ،قارچ،پنیر،دو ورق کالباس خشک،کلم،گوجه،خیارشور،3 عدد نان ساندویچی ۴۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمب هات 21 هات داگ،همبرگر ماشینی،کلم،گوجه،خیارشور،3 عدد نان ساندویچی ۴٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمب افلاطون هات داگ،همبر شرکتی،قارچ،پنیر،دو ورق کالباس خشک،کلم،گوجه،خیارشور،3 عدد نان ساندویچی ۵۰۰۰۰ تومان +
همبر با قارچ و پنیر گوشت چرخ شده،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد
ساندویچ ژامبون گوشت ژامبون گوشت، گوجه، خیارشور، کلم، 3عدد نان ساندویچی ۳۶۰۰۰ تومان +
ساندویچ کالباس خشک کالباس خشک،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ کالباس کالباس معمولی،گوجه،خیارشور،کلم،3 عدد نان ساندویچی ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری مشکی ۶۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری زرد ۶۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی مشکی ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی زرد ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی سفید ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده مشکی ۱۶۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده زرد ۱۶۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده سفید ۱۶۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۶۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ٢۶۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۱۶۰۰۰ تومان +
آب معدنی کوچک ۴۰۰۰ تومان +
آب معدنی بزرگ 1/5لیتری ۶۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان بین دانشگاه 20 و 22
زمان سرویس دهی 9 - 14:30 و 18 - 23
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 13000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 13000 الی 15000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم
رضا آزاد 1401/10/12
مجید دانشور پیتزا خانواده گرفتم چندبار. واقعا هممون راضی هستیم. دمت گرم 1401/07/08
یاسمن عالی بود ساندویچ بمب هاتمیکس😍😍 1401/04/13
قانعی بسیار عالی و با کیفیت 1401/01/21
سید صادق میری عالی و درجه یک 👌 1400/11/12
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق