سفارش آنلاین غذا > پیتزا گلستان پیتزا گلستان خیابان 24 متری انقلاب - خیابان بوستان - نبش بوستان 1 حداقل سفارش : 20000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس قرمز معمولی اضافه ۱٢۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ۱٢۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس چیلی اضافه ۱۵۰۰ تومان +
نان باگت اضافه ۴۰۰۰ تومان +
افطاری
آش کشک(کیلویی) فقط تا ساعت 21 ۴۵۰۰۰ تومان +
حلیم(کیلویی) فقط تا ساعت 21 ۵۵۰۰۰ تومان +
برگر
همبرگر مخصوص(گرد) ۵۸۰۰۰ تومان +
چیز برگر ۶۴۰۰۰ تومان +
چیزبرگر با قارچ ۶۸۰۰۰ تومان +
قارچ برگر ۶۴۰۰۰ تومان +
چیکن برگر ۵۳۰۰۰ تومان +
چیکن برگر با قارچ ۶۳۰۰۰ تومان +
میکس برگر ۱۱۰۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی ۵۸۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص(خانواده) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۱۹٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(خانواده) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ٢٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۱۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(خانواده) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱۹٧۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱۸۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(خانواده) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ٢۰۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(خانواده) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ٢۳۳۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(خانواده) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ٢۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزاجوجه و قارچ(خانواده) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ٢۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(خانواده) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ٢۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(خانواده) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ٢۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا فورسیزنس(خانواده) چهار نوع پیتزا در یک پیتزا ٢٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص(متوسط) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۱٢۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(متوسط) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۱۱٢۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(متوسط) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱٢۶۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱٢۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۶۱۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(متوسط) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(متوسط) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(متوسط) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(متوسط) سس مخصوص،سیب زمینی،قارچ،پیاز،هویج،نخودفرنگی،ذرت شیرین،جعفری،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(متوسط) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۱۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص(مینی) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۸۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۱۰۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۶۸۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(مینی) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۸۴۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۱۳۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(مینی) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(مینی) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۱۸۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(مینی) سس مخصوص،سیب زمینی،قارچ،پیاز،هویج،نخودفرنگی،ذرت شیرین،جعفری،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(مینی) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا(ویژه)
پیتزا مخصوص(ویژه) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ٢۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(ویژه) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۳۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(ویژه) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ٢٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(ویژه) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ٢۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(ویژه) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ٢۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(ویژه) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ٢٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(ویژه) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۳٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(ویژه) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۳۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(ویژه) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ٢۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(ویژه) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۳۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(ویژه) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ٢۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا فورسیزنس(ویژه) چهار نوع پیتزا در یک پیتزا ۳۱۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی ویژه سرخ شده قارچ و پنیر مخصوص ۶۴۰۰۰ تومان +
هات چیپسی ۶۴۰۰۰ تومان +
نان سیر ۴۸۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ۴۵۰۰۰ تومان +
سالاد ماکارانی ۳۰۰۰۰ تومان +
سالاد نودل ۳۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ رست بیف ۹٢۰۰۰ تومان +
کالباس خشک ۵۶۰۰۰ تومان +
کالباس ژامبون گوشت مخصوص ۶٢۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ ۵۰۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ(تنوری) ٧۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت(تنوری) ۸۶۰۰۰ تومان +
کباب ترکی ۶۸۰۰۰ تومان +
کباب ترکی(پرسی) ۱٢۰۰۰۰ تومان +
سوسیس کوکتل گوشت ۴۵۰۰۰ تومان +
کوکتل با قارچ و پنیر ۵۵۰۰۰ تومان +
سوسیس هات داگ ۵۰۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر ۶۰۰۰۰ تومان +
بندری باگت ۴۵۰۰۰ تومان +
بندری(پرسی) ۸۴۰۰۰ تومان +
همبرگر(دستی) ۵۰۰۰۰ تومان +
مکدونالد ۱۱۰۰۰۰ تومان +
مرغ ۴۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ جوجه ۵٧۰۰۰ تومان +
جوجه با قارچ و پنیر ۶٧۰۰۰ تومان +
همبرگر با قارچ و پنیر ۶۰۰۰۰ تومان +
هات رویال ٧٢۰۰۰ تومان +
بندری با قارچ و پنیر ۵۸۰۰۰ تومان +
مرغ با قارچ و پنیر ۶۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ فیله کلاسیک ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ فیله وی آی پی ۱۱۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمبی
زاپاتا ۱۱۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر ویژه با گوشت گوسفندی 180 گرم ۸۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ با گوشت گوسفندی 180 گرم ۸۸۰۰۰ تومان +
هات رویال دوبل با قارچ و پنیر ۱۱۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت بمبی ۹۰۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری بمبی ۱۱۰۰۰۰ تومان +
میکس برگر با قارچ و پنیر بمبی ۱٢۰۰۰۰ تومان +
بمب گلستان ۱۶۰۰۰۰ تومان +
سوخاری
فیله مرغ سوخاری ساعت 21 به بعد،چهار تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی ۱٢۵۰۰۰ تومان +
جوجه سوخاری ساعت 21 به بعد، 200 گرم جوجه تکه ای، کاهو، گوجه، خیار شور، قارچ، سیب زمینی ۱٢۵۰۰۰ تومان +
قارچ سوخاری ساعت 21 به بعد ۶۴۰۰۰ تومان +
فیله پنیری سوخاری ساعت 21 به بعد، 4 قطعه فیله با دورچین قارچ و سیب زمینی ۱۴۵۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری(مشکی) ۸۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۸۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ٧۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده (مشکی) ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ٢۰۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۱۸۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ٢۶۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ۱۵۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده لیموناد ۱۹۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان خیابان 24 متری انقلاب - خیابان بوستان - نبش بوستان 1
زمان سرویس دهی 10:30 - 15:30 و 18 - 23:30
حد اقل سفارش 20000 تومان
هزینه ارسال 12000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 12000 الی 15000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
مهدی علیزاده ساندویچ رست بیف گرفتیم عالی بود 1401/08/14
موسوی ساندويچ قارچ برگرد بسيار بي كيفيت و سرد بود 1401/06/26
حمید آتش افروز از وقتی گوشت گرون شده اینا پیتزا فروشها هم‌پیتزا رو گرون کردن درسته مثل‌ ای نیس. ولی الان ب جای گوشت همش کالباس میزارن.من بحساب خوبشو سفارش دادم.ولی اینقدر کالباس داشت که نگو. دیگه پیتزا هم‌فایده نداره 1401/04/26
اریابابادی همبرگر هاشون بسیار خوبه 1401/03/02
فاطمه توکلی هزینه اضافه ک میگیرن سفارش هم ک دیر میارن…حداقل انتظار کیفیت غذای خوب داشتم که از همونم خبری نبود☹️ ای کاش نظراتتونو میخوندم منصرف میشدم از سفارش این یذره پول چیزی نیس ولی مشتری نمتونین نگه دارین واقعا باید کار بشه 1401/02/16
ستاره کوشکی من همبرگر با قارچ و پنیر سفارش دادن فقط همبرگر ساده برام اوردن ساندویچ چیکن هم مزه نداشت اصلا😐 1401/01/18
الهه کاویان پیتزا و نون سیر سفارش دادم خمیر بود نون سیر افتضااااح بود 1400/12/27
miss_Dolat سفارشم پیتزا خانواده مخصوصگلستان خیلی خوب بود😍 ولی به جای نوشابه سفید🥺 مشکی گذاشته بودید😩اصلا دوست نداشتیم نخوردیم 1400/11/19
امید تدین فر خوبه ولی من میکس برگر سفارش دادم مزه ش خیلی خوب نبود. 1400/11/18
مهدی علیزاده ساندویچ همبرتون عالیه 1400/10/23
رویا عالی 1400/09/20
مجید دانشور بسیار بی کیفیت 1400/09/04
فهیمه فرزان پیتزا مرغ و قارچ خیلی عااااالی بود بابت کیفیت خوب و مواد تازه خیلی ممنونم👍 1400/08/11
امیر حسین بیدی 1400/07/24
عاطفه بدیعیان ساندویچ زاپاتا خیلی خوشمزه است و ولی امروز ما شش تا سفارش دادیم یک دونه از ساندویچ بدون برگر بود .‌‌‌خدایی پنجاه درصد طعمش بخاطر برگر خوشمزه هست. 1400/07/14 3:30 PM
سامان ابارشی سلام، خسته نباشید، یه انتقاد داشتم خدمتتون متاسفانه امشب سفارش فیله سوخاری داشتیم هم زمان زیادی طول کشید تا برسه هم اینکه خیلی خیلی سرد شده بود متاسفانه از کیفیت عذا خیلی خیلی کم شده بود 1400/07/04
فاطمه بهفرد سلام پتزا سفارس دادم خوب بود ممنون 1400/06/28
عباس شریعتی با سلام .دیشب پیتزا و قارچ سوخاری سفارش دادم. متاسفانه کیفیت قارچ سوخاریتون بشدت افت کرده 1400/06/18
هوشیار. پیتزای مخصوص گلستان خیلی خوشمزه بود .مرسی .هم به موقع اومد هم داغ بود. تشکر فراوان 1400/06/17
امیر دانش طلب من مرغ سفارش دادم خیلی شور بود 1400/04/19
فرید 1400/01/26
روشنک اسحاقیان سلام . من امشب چیز برگر بدون قارچ سفارش دادم واقعااااااا بد بود من مشتری همشگی شما بودم ولی واقعاااا امشب ناراضیم ... چون پنیر پیتزا نداشت مثل همیشه و انقد چرب بود که دل رو میزد .... درضمن دفعه اولم نیست چیزبرگر سفارش میدم ... امشب خیلی بد بود واقعا 1399/11/17
سلام چیزبرگر خودش چربی بالایی نداره وغیر از برگر ان یک لایه پنیر ورقه ای وچیز برگر تو منو ما یکی از پرفروش ترین ساندویچ هستش ما سعی تلاش خود را میکنیم که با همین شدت شلوغی بازار بتونیم کیفیت رو هم سر جای خودش نگه داریم
فاطمه داورزنی با سلام. من امروز پیتزا گوشت سفارش دادم اصلا مثل همی شه نبود و کیفیتش پایین 1399/11/02
سلام درسته با عرض پوزش مشکل فقط مال پنیر بود که ما هم یه کم دیر متوجه شدیم یعنی یکی از پنیر پیتزاهامون که شرکت معتبری هم هست مشکل داشت وبا لطف نظرات شما ایراد برطرف شد
محسن حسینی درود، من پیتزا قارچ و گوشت خانواده سفارش دادم، باینکه گرم بدستم رسید ولی اصلا پنیرش کش نمیومد یعنی اصلااا ها، و از شکل ظاهرش هم که بخوابم بگم به محض اینکه دیدمش تو ذوقم خورد انگار بیات بوده و دوباره گرمش کردن فرستادن چون اگر بدترین پنیر پیتزا هم میزدن و تازه بود یکم کش میومد، اینم عرض کنم که عکس گرفتم ازش ولی متاسفانه اینجا برای اینکه عکس هم کنار نظرمون قرار بدیم تعبیه نکردند، جز بحث بیات بودنش مقدار قارچ و گوشتش مناسب بود، به قول معروف اینم شانس مایه 1399/10/25
سلام خدمت شما عرض شما درسته بله مشکل از پنیر بود که خیلی خشک بود ونظرات شما رو که دیدم متوجه شدم که یک پنیر ایراد داره که پنیر یک کارخانه‌ رو لغو کردم از امروز مشکل حل شد
مسعودمصطفوی سلام‌ وقتتون بخیر خواستم تشکر کنم‌ازتون بابت سرویس دهی و کیفیت خوبتون من پیتزا خانواده سفارش دادم واقعا عالی بود انشالله ک برقرار باشین و موفق❤❤ 1399/10/07
سلام نوش جان خوشحالیم از اینکه از کیفیت غذا وسرویس دهی مجموعه ما راضی هستید
مقدسی مثل همیشه پیتزاها داغ و تازه میرسن به دستمون پبتزا جوجه و قارچتون حررف نداره همیشه گلستان اولین انتخاب ماست. 1399/10/07
سلام نوش جان امیدوارم همیشه بتونیم غذاها رو به وقت وداغ دست همه مشتریان عزیز برسونیم
محمد هادی همبر با قارچ و پنیر سفارش داد اما صلا کیفیت خوبی نداشت.متاسفانه منجر به دل‌ درد شد 1399/10/03
سلام خیلی ناراحت هستیم بابت اینکه شما از کیفیت همبرگر ما راضی نبودید امیدواریم بتونیم در اینده جبران کنیم
سرائی سلام من چندین ساله مشتری تون هستم ...چیزبرگر ویژه گوسفندی سفارش دادم ولی اصلا خوب نبود ...خیلی کیفیت غذاهاتون افت کرده ...تو گوشتش یه چیزایی بود ک جویده نمیشد در کل راضی نبودم بازم ممنون 1399/09/19
مقدسی پیتزا ایتالیایی تون حرف نداشت 1399/09/17
سید محمد شهرایینی من که از پیتزاراضی نبودم 1399/08/06
ممنون از نظرتون امیدواریم در اینده بتونیم اگه کم وکاستی بوده جبران کنیم
صبا سیاحی سلام. بسیار عالی. هم سفارش خیلی زود به دستم رسید. هم بسیار خوشمزه و با کیفیت بود. متشکرم 1399/07/11
نوش جان به امید دیدار مجدد
امیر ضمن سلام و خداقوت. ایندفعه متاسفانه جالب نبود.ساندویچ رست پیف سفارش دادم . بی نمک. گوشتش تازه بود و نرم ولی یه مزه خاص میداد. قارچ و پنیر که نه طعمش متوجه شدم نه هر چی گشتم پیدا کردم .. 1399/07/04
با سلام گوشت گوساله هر روز تازه تهیه میشه واگه کم نمک وبی مزه بوده کم سلیقگی اسپز بوده
پارسائی خیلی خوبه که رضایت مشتری براتون مهمه.ممنون بابت جبران 1399/07/01
عباس ایزی عالیه 1399/06/24
زرقانی 1399/05/21
سارا برزویی ساندویچ رست بیف هاتون عالیه👌 پیتزا گوشت و قارچتونم خوردم و خوبه.ساندویچ های چیزبرگرتونم حرف نداره. 1399/05/08
سلام ممنون نوش جان خوشحالیم از اینکه از مجموعه ما راضی هستید
amir sobhan کیفییت افتصاح 1399/04/08
سلام متاسفیم از اینکه از غدای مجموعه ما راضی نبودید امیدوارم در اینده بتونیم غذایی خوب وبه سلیقه شما ارسال کنیم
مرادی کیفیت پیتزاتون بهتر میتونه باشه👎 1399/02/27
سلام خدمت اقای مرادی باز هم سعی وتلاش میکنیم تا کیفیتمون بیشتر وبالاتر بره
مهدی ذاکری 1398/12/04
جلالی کیا ساندویچ مکدونالدش عالی بود پیتزا مخصوصش هم خوشمزه بود... موفق باشید 1398/11/15
نوش جان به امید دیدار
Ht هات چیپسی سفارش دادم خیلی خوب بود ولی پیتزا سبزیجات بر خلاف سری های قبل خوب نبود یکی اینکه از نخود فرنگی توش استفاده شده بود که علاوه بر اینکه کلن تو پیتزا نخود فرنگی جالب نمیشه به نظرم ، نپخته هم بود و زیر دندون میومد خمیر پیتزاش هم کیفیت خوبی نداشت بر خلاف گذشته انگار مونده باشه اون حالت بود چون رنگش به زردی میزد و کمی خشک بود با مزه نه چندان خوب اینکه وقت میزاریم و نظرات رو با جزئیات میگیم چون دلمون میخواد امثال پیتزا گلستان که از قدیمی های شهر هست همیشه نامبر وان باشه و بالا و پایین نشه کیفیتش 1398/07/04
مهدی بروغنی 1398/06/04
محمد ابراهیمی پر ملات و عالی 1398/05/18
محمد امین ایزی عالي 1398/05/11
علی ساجدی فر 👌 1398/04/06
ارمان 1398/04/05
هانیه نوری عالیه 1398/03/19
هستی دائی عالی 1398/01/21
محسنی کیفیت مناسب 1398/01/16
ملوندی عالییی❤❤ 1397/12/12
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق