سفارش آنلاین غذا > رستوران تاج طلائی توحید شهر رستوران تاج طلائی توحید شهر توحید شهر - بلوک 6 - رو به روی مولوی 2 حداقل سفارش : 50000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص ویژه تاج(خانواده) گوشت چرخی،گوشت اسلایس شده،کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(خانواده) گوشت اسلایس شده،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(خانواده) گوشت چرخی،کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) کوکتل،کالباس خشک 70%،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) ژامبون پپرونی،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن(خانواده) فیله مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مکزیکی(خانواده) ژامبون پپرونی،گوشت اسلایس شده،فلفل دلمه،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسوی(خانواده) فیله مرغ،گوشت اسلایس شده،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۳۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(خانواده) گوشت چرخی،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ٢۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص ویژه تاج(متوسط) گوشت چرخی،گوشت اسلایس شده،کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۱٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(متوسط) گوشت اسلایس شده،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۱۵٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(متوسط) گوشت چرخی،کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۱٢٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) کوکتل،کالباس خشک 70%،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۱۱٧۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) ژامبون پپرونی،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۱٢۸۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن(متوسط) فیله مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مکزیکی(متوسط) ژامبون پپرونی،گوشت اسلایس شده،فلفل دلمه،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۱۴٧۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسوی(متوسط) فیله مرغ،گوشت اسلایس شده،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۱۵٧۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) گوشت چرخی،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص ۱۴۵۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سالاد نودل ۳۵۰۰۰ تومان +
سالاد سزار ۱۱۰۰۰۰ تومان +
نان سیر ۶۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ۶۵۰۰۰ تومان +
سالاد فصل ٢۰۰۰۰ تومان +
ماست ساده ۵۰۰۰ تومان +
ماست موسیر ۱۰۰۰۰ تومان +
ماست و خیار ٢۰۰۰۰ تومان +
زیتون ساده ۱۵۰۰۰ تومان +
زیتون پرورده ۱۵۰۰۰ تومان +
سوپ جو(کیلویی) ۴۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
هات داگ با قارچ و پنیر ٧٢۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری ٧۵۰۰۰ تومان +
هات داگ مخصوص ۸۰۰۰۰ تومان +
رست بیف ۱٢۰۰۰۰ تومان +
چیکن ۸۰۰۰۰ تومان +
برگر مخصوص تاج ۱۱۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر ۱۰۵۰۰۰ تومان +
مکدونالد ۱۸۰۰۰۰ تومان +
زاپاتا ۱۸۰۰۰۰ تومان +
سوخاری
فیله سوخاری ۱٢۰۰۰۰ تومان +
فیله سوخاری اسپایسی ۱٢۰۰۰۰ تومان +
قارچ سوخاری ۶۵۰۰۰ تومان +
غذای سنتی(بدون برنج)
شیشلیک(بدون برنج) ۴۰۵۰۰۰ تومان +
ماهیچه(بدون برنج) 600 گرم ۳۹۵۰۰۰ تومان +
گوشت(بدون برنج) 450 گرم ۳۳۵۰۰۰ تومان +
برگ(بدون برنج) 250 گرم ۱٧۵۰۰۰ تومان +
سلطانی(بدون برنج) ۱٧۵۰۰۰ تومان +
بختیاری(بدون برنج) ۱۳۵۰۰۰ تومان +
کباب لقمه(بدون برنج) 280 گرم ۱۳۰۰۰۰ تومان +
کباب لقمه نگینی(بدون برنج) 350 گرم ۱۵۰۰۰۰ تومان +
کباب کوبیده(سیخی) 108 گرم،نان همراه کوبیده نمی باشد ۳۴۰۰۰ تومان +
گوجه(سیخی) 3 عدد کامل ٧۰۰۰ تومان +
جوجه بدون استخوان(بدون برنج) 270 گرم ۸۰۰۰۰ تومان +
اکبر جوجه(بدون برنج) 600 گرم ۸۳۰۰۰ تومان +
پاچین(بدون برنج) 500 گرم ۹۰۰۰۰ تومان +
میکس(بدون برنج) ۹۵۰۰۰ تومان +
ماهی قزل آلا(بدون برنج) ۱٧۵۰۰۰ تومان +
جوجه حلزونی(بدون برنج) ۹۵۰۰۰ تومان +
قرمه گوسفندی(بدون برنج) ۳۱۵۰۰۰ تومان +
خورشت قرمه سبزی(بدون برنج) ۸۰۰۰۰ تومان +
خورشت قیمه(بدون برنج) ۸۰۰۰۰ تومان +
خورشت قیمه بادمجان(بدون برنج) ۹۵۰۰۰ تومان +
غذای سنتی(برنج ایرانی)
چلو شیشلیک ۴۵۰۰۰۰ تومان +
چلو ماهیچه 600 گرم ۴۴۰۰۰۰ تومان +
چلو گوشت 450 گرم ۳۸۰۰۰۰ تومان +
چلو برگ 250 گرم ٢٢۰۰۰۰ تومان +
چلو سلطانی ٢٢۰۰۰۰ تومان +
چلو بختیاری ۱۸۰۰۰۰ تومان +
چلو کباب لقمه 280 گرم ۱٧۵۰۰۰ تومان +
چلو کباب لقمه نگینی 350 گرم ۱۹۵۰۰۰ تومان +
چلو کباب کوبیده ۱٢۵۰۰۰ تومان +
چلو جوجه بدون استخوان 270 گرم ۱٢۵۰۰۰ تومان +
چلو اکبر جوجه 600 گرم ۱٢۸۰۰۰ تومان +
چلو پاچین 500 گرم ۱۳۵۰۰۰ تومان +
چلو میکس ۱۴۰۰۰۰ تومان +
چلو ماهی قزل آلا ٢٢۰۰۰۰ تومان +
زرشک پلو با مرغ ۱٢۵۰۰۰ تومان +
چلو جوجه حلزونی ۱۴۰۰۰۰ تومان +
چلو چنجه ٢٢۰۰۰۰ تومان +
چلو قرمه گوسفندی ۳۶۰۰۰۰ تومان +
استانبولی با گوشت ٢۰۰۰۰۰ تومان +
استانبولی ساده ۸۰۰۰۰ تومان +
باقالی پلو با گوشت ٢۰۰۰۰۰ تومان +
باقالی پلو ساده ۸۰۰۰۰ تومان +
چلو قرمه سبزی ۱٢۴۰۰۰ تومان +
چلو قیمه ۱٢۴۰۰۰ تومان +
چلو قیمه بادمجان ۱۴۰۰۰۰ تومان +
شوید پلو با ماهی ٢۳۰۰۰۰ تومان +
برنج ساده(پرسی) ۴۵۰۰۰ تومان +
شوید پلو(پرسی) ۶۵۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه قوطی(مشکی) ۱۶۵۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۱۶۵۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ۱۶۵۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۱۶۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ٢۱۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ٢۱۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ٢۱۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۱۸۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ٢۶۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود رستوران و کترینگ
آدرس رستوان توحید شهر - بلوک 6 - رو به روی مولوی 2
زمان سرویس دهی 12 -15:30 و 19 - 23
حد اقل سفارش 50000 تومان
هزینه ارسال 10000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهرک 10000 تومان - برای داخل شهر سبزوار پبک نداریم
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق